Lokaal Liberaal plaatst vraagtekens bij keuzes Welzijn Stichtse Vecht

Lokaal Liberaal wil dat er kaders wordt gesteld aan welzijnsorganisatie Welzijn Stichtse Vecht om daarmee de ouderen ontmoetingslocaties open te houden. In 2020 ontving Welzijn Stichtse Vecht volgens de partij een subsidie van € 1.036.308,00, daarvan ging € 933.680,00 naar personeelslasten. Volgens de partij zit de oplossing niet in de bezuinigingen ongedaan maken maar in het meegeven van duidelijke kaders aan de welzijnsorganisatie: 'Wat Lokaal Liberaal betreft zou het bedrag voor de huisvesting en de organisatie- en activiteitenlast gevonden moeten kunnen worden in het huidige subsidiebedrag en is de raad aan zet om heldere afspraken te gaan maken over waar het geld aan uitgeven moet worden.' (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Afgelopen raadsvergadering lag er een motie van de SP voor die het college oproept om de activiteiten voor ouderen in de Vondel, Willem van Hoornhof en het Trefpunt, in de huidige collegeperiode op hetzelfde peil te houden als vóór Corona, en er in elk geval voor te zorgen dat de ruimtes beschikbaar blijven voor dat doel; Lokaal Liberaal heeft hierop verzocht om dit te bespreken in de eerste commissievergadering in september 2022: 'Om eens goed met elkaar te bespreken en te bepalen hoe we de organisatie Welzijn Stichtse Vecht kaders mee kunnen geven wat de gemeenteraad in ieder geval verwacht bij de verstrekking van deze subsidies, maar ook hoe zij omgaan met de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen.'

Welzijn Stichtse Vecht heeft in de bezuinigingsscenario’s aangegeven niet meer te willen investeren in de locaties en in de organisatie van diverse bijeenkomsten maar op een andere manier kwetsbare inwoners te ondersteunen. Lokaal Liberaal: 'Het aannemen van de motie van de SP zal op kort termijn (lees deze zomer) niets uithalen. Als deze het al haalt zal de uitvoering niet eerder zijn dan na de zomer. Lokaal Liberaal geeft de voorkeur aan een goede en blijvende oplossing voor het openhouden van deze locaties dan een houtje touwtje oplossing die uiteindelijk tot nog grotere teleurstellingen zal leiden. Het dekken van de kosten uit de algemene reserve is namelijk geen structureel geld en is dus geen blijvende oplossing voor het probleem. Daarbij is de algemene reserve geen -altijd prijs – grabbelton al denken andere partijen in de raad dat dit wel het geval is.'

Lokaal Liberaal plaatst indirect vraagtekens bij de door de welzijnsorganisatie gemaakte keuzes: 'Om even een idee te geven: In 2020 ontving Welzijn Stichtse Vecht een subsidie van € 1.036.308,00 Daarvan ging € 933.680,00 naar personeelslasten. Huisvesting van de diverse locaties is een post van € 102.490,00 en zijn de organisatie- en activiteitenlasten gezamenlijk een post van € 212.933,00. Lokaal Liberaal is, zoals de naam het al aangeeft, liberaal genoeg om in principe geen harde eisen te stellen aan het gebruik van deze subsidie, maar deze keuzes over te laten aan de instantie zelf, omdat zij het beste weten wat er nodig is. In de ogen van Lokaal Liberaal worden er echter nu keuzes gemaakt waarvan wij vinden dat dit geen verstandige keuzes zijn. De locaties Willem van Hoornhof, De Vondel en ‘t Trefpunt zijn van essentieel belang voor onze (oudere) inwoners.'

Lokaal Liberaal vervolgt: 'Daarbij zet Lokaal Liberaal vraagtekens bij de uitvoering van meer aandacht voor echt kwetsbaren, maatschappelijke begeleiding van Statushouders en ondersteuning van mantelzorgers, maar hebben wij ook vragen over de hoge personeelskosten. Want zoals wij het nu lezen is er niet bezuinigd op de personeelskosten en is er alleen bezuinigd op de huisvestings- en organisatiekosten en daarmee lijkt de organisatie zijn doel voorbij te schieten. Want hoe mooi is het als ouderen gezellig bij elkaar kunnen komen, een kaartje kunnen leggen of een spelletje kunnen spelen of gewoon gezellig een kopje koffie kunnen doen. Daarbij lijkt het ons dat begeleiding van statushouders ook prima kan op een van deze locaties om zo ook het saamhorigheidsgevoel op te bouwen.'

Wat Lokaal Liberaal betreft zou het bedrag voor het de huisvesting en de organisatie- en activiteitenlast gevonden moeten kunnen worden in het huidige subsidiebedrag en is de raad aan zet om heldere afspraken te gaan maken over waar het geld aan uitgeven moet worden. Lokaal Liberaal: 'Zoals in het politiek commentaar in de VAR zeer terecht staat ..“Wie betaalt, die bepaalt!” Maar om de problemen in 2022 op te lossen vragen wij de wethouder om het benodigde geld binnen het programma te vinden en willen we dat de raad kaders zal gaan stellen om het openhouden van deze locaties binnen het huidige subsidiebudget op te lossen.'


Meer nieuws