Lokaal Liberaal pleit voor snelle oplossing horecafunctie ’t Kikkerfort

Lokaal Liberaal heeft politieke vragen gesteld over de horecafunctie in ’t Kikkerfort. De partij pleit voor een snelle oplossing. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Het duurt en het duurt. Een oplossing voor invulling van de horecafunctie voor ’t Kikkerfort in Breukelen is nog geen voldongen feit. Ondanks dat pachters in de rij stonden, leidde het nog niet tot een oplossing. De gemeente onderzoekt achter de schermen of het mogelijk is de brasserie zelf te exploiteren. Op voorhand niet realistisch gezien de stand van de gemeentelijke organisatie en de algehele tendens in gemeenteland waar wordt gefocust op kerntaken. Lokaal Liberaal wil meer duidelijkheid over de huidige stand van zaken en heeft politieke vragen gesteld aan de gemeente.

Vragen Lokaal Liberaal

Raadslid Onno Tijdgat in vragen aan de gemeente: ‘Wij willen snel een oplossing voor invulling van de horecafunctie van ’t Kikkerfort, die zoals bekend vanaf 1 januari 2023 is verdwenen. De aanbesteding in juni dit jaar is mislukt. Een aanbesteding waar “pachters voor in de rij” zouden staan. Wanneer komt er een nieuwe aanbesteding?’

Uit de vragen blijkt dat de grootste partij in de raad van Stichtse Vecht voorstander is van aanpassing van het gemeentelijke aanbod wat betreft de exploitatie van de brasserie in het Breukelse Sport & Recreatiecentrum: ‘Is de gemeente bereid om de propositie aantrekkelijker te maken, met andere woorden hoe kan de gemeente aan geïnteresseerde uitbaters tegemoet komen zodat zij wel een boterham kunnen verdienen in ’t Kikkerfort? Te denken valt aan: lagere pacht, de openingstijden, minder restricties met betrekking wat er geserveerd wordt enzovoort.’ In de aanbesteding werd ook aandacht gevraagd voor gezond eten, meer bewegen en ontmoeten. De partij stelt daarnaast vraagtekens bij de optie om de brasserie als gemeente te gaan verpachten: ‘Is dat nieuw beleid? Het uitbaten van een horecagelegenheid is op dit moment geen gemeentetaak. En: hoe stelt u zich dat dan voor?’