Lokaal Liberaal stuurt open brief aan college van B&W

De lokale politieke partij heeft een open brief aan het college van B&W gestuurd. Lokaal Liberaal is verbaasd en zeer verbolgen over het feit dat de gemeente haar handhavers op ondernemers afstuurt en handhaaft op niet onveilige situaties. (Foto Lokaal Liberaal).

Volledige tekst open brief van Lokaal Liberaal:

 Ondernemers zijn voor Stichtse Vecht van onschatbare waarde. Een ruim aanbod van winkels en horeca is goed voor onze lokale economie en de werkgelegenheid. De afgelopen twee jaar hebben de ondernemers en horecabedrijven enorme klappen gehad tijdens de coronacrisis. Vele van hen hebben al het spaargeld weg zien vloeien en vrezen voor continuïteit van hun bestaan. Steunmaatregelen vanuit de overheid zijn niet toereikend om alle lasten, personeel en inkomstenderving te kunnen dekken en voor velen wordt de toekomst steeds onzekerder. 

In de huidige lockdown die 19 december 2021 is ingegaan mochten niet-essentiële winkels niet meer open. Voor de ondernemers een enorme klap zo vlak voor de feestdagen. De periode waar juist weer een beetje de zo noodzakelijke omzet gemaakt kon gaan worden. 

Het is ons bekend welke regels de rijksoverheid heeft gesteld aan het wel of niet open zijn van winkels. De laatste weken zijn wij veelvuldig door ondernemers benaderd over dit Rijksbeleid. Hoewel ondernemers veelal begrip hebben voor de huidige lockdown, is er veel onbegrip over door de rijkoverheid gestelde regels. 

Ondernemers in Stichtse Vecht doen er alles aan via Click & Collect, vooraf bestellen, afhalen ed. om zo op een veilige manier toch nog een beetje omzet te genereren en daarmee brood op de plank te kunnen hebben.

De afgelopen week hebben wij geen fijne berichten gekregen van ondernemers die geconfronteerd zijn met handhaving. Stichtse Vecht heeft haar boa’s langs ondernemers gestuurd en de opdracht meegegeven om de ondernemers een nog niet officiële waarschuwing te geven om buitenstellingen als een rekje met tijdschriften, kleding ed. binnen moeten zetten en het geheel zo somber mogelijke uitstraling te geven. Bezoekers zouden niet moeten worden aangemoedigd om aan de koopwaar te zitten en te bekijken. Met verbazing hebben wij deze berichten aangehoord en gelezen. Deze actie is bij Lokaal Liberaal totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Het is in de kernen tot nu toe nergens “te druk” geweest behalve in de essentiële supermarkten en drogisterijen. (zeker voorafgaand aan de kerst waar de bezoekers rijendik in de supermarkt schouder aan schouder hebben gestaan). Daar is geen handhaving geweest en konden bezoekers ongehinderd hun gang gaan. Bij zogenaamde essentiële winkels als drogisterijen mogen wel stellingen buiten staan en mogen blijkbaar bezoekers wel aangemoedigd worden de koopwaar vast te houden en te bekijken en kunnen de niet-essentiële inkopen gewoon ingeslagen worden. De markt in Breukelen was afgelopen vrijdag druk bezocht. Vrolijke kraampjes met niet- essentiële zaken zoals kleding en tassen werden in de open lucht verkocht, terwijl een aangrenzende ondernemer met een winkel, in dezelfde straat, zijn rekje met kleding op last van een boa naar binnen moest halen.

Links in beeld de kledingkraam van de Markt in Breukelen, rechts in beeld het kledingrek van een ondernemer dat verwijderd moest worden. 

Zoals gezegd is Lokaal Liberaal verbaasd en zeer verbolgen over het feit dat de gemeente haar handhavers op onze ondernemers afstuurt en handhaaft op niet onveilige situaties. Wij zijn van mening dat de situatie voor ondernemers al moeilijk genoeg is en verwacht van de gemeente dat deze met een hart voor ondernemers handelt en rechtvaardig handelt wat betreft handhaving. Het sturen van boa’s naar deze ondernemers op locaties waar geen problemen zijn qua drukte en geen drommen mensen om de winkels waar te nemen zijn en ze alsnog te vertellen een zo somber mogelijke uitstraling te moeten hebben, staat in schril contrast tot de essentiële zaken en de markt die ogenschijnlijk alles mogen. Een groot gevoel van ongelijkheid ontstaat bij de winkeliers. Lokaal Liberaal wil graag van het college weten of het uitstallen van koopwaar bij winkels in Stichtse Vecht tot onverantwoorde drukte of ongeregeldheden heeft geleid waarop handhaving nodig zou zijn?

Dat de overheid de tijdelijke maatregelen Covid-19 heeft vastgesteld betreft gedurende de Lockdown is een gegeven waar wij lokaal niets aan kunnen veranderen maar toch roept Lokaal Liberaal de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid zeer dringend op om handhaving alleen in te zetten op locaties waar gevaarlijke situaties ontstaan en het dus echt nodig is om te handhaven bij grote hoeveelheden bezoekers waarbij geen 1,5 meter afstand wordt gehouden, bij het niet dragen van mondkapjes in de binnenruimte etc, maar niet van ondernemers te vragen hun kranten-en/of kledingrekjes binnen te halen als daarmee de veiligheid niet in het geding is. 

Lokaal Liberaal vraagt van de portefeuillehouder dat onze ondernemers de ruimte moeten krijgen om hun winkels overeind te kunnen houden mits zoals al gezegd dat dit niet tot onverantwoorde situaties leidt en handhaving alleen in te zetten als het strikt noodzakelijk is. Ondernemers voelen zich opnieuw in de kou gezet in hun eigen gemeente en dat betreuren we ten zeerste. Hen bekruipt het gevoel dat zij als ondernemer moedwillig beknot worden op zaken die heel goed en verantwoord worden uitgevoerd. De term “ondernemertje pesten” is dan ook in de vele gesprekken die Lokaal Liberaal de afgelopen dagen met ondernemers heeft gevoerd een veelgenoemde opmerking. Kortom vele ondernemers in onze gemeente voelen zich niet gesteund.

door de gemeente en begrijpen niets van het onbegrip dat er lijkt te zijn. Zelfs wanneer men een verzoek doet tot een gesprek met de portefeuillehouder wordt hier niet op in gegaan door ons bestuur. Als dit laatste zo is, vinden wij dat een kwalijke zaak. Lokaal Liberaal wil dan ook met klem verzoeken gesprekken met de ondernemers aan te gaan en ook voor hun een steun in de rug te zijn om deze crisis met elkaar te bestijden. 

Graag ontvangt Lokaal Liberaal van het college, voor de komende raad van januari, een reactie op deze open brief. 

Namens de fractie van Lokaal Liberaal 

Suzanne Kox-Meijer Onno Tijdgat