Lokaal Liberaal, VVD, D66 en Streekbelangen verder in coalitieproces

Er komt een vervolgstap met vier partijen, te weten: Lokaal Liberaal, de VVD, D66 en Streekbelangen. Er is een duidelijke wens uitgesproken om te komen tot een college voor de gemeente Stichtse Vecht van vier partijen, vanwege daadkracht en snelheid. Ook de balans tussen twee lokale en twee partijen met een landelijke signatuur en de verdeling van de achterban van de partijen over de kernen heeft bij de afweging een rol gespeeld.

Raadsvergadering

Op maandag 4 april heeft Yvonne van Mastrigt haar verslag als verkenner met de gemeenteraad gedeeld. Daarin was haar conclusie dat het verstandig leek om een tussenstap te nemen en verder te praten met zes partijen, om nader kennis te maken en op een aantal thema’s met elkaar door te praten. Dit gesprek heeft op woensdag 6 april plaatsgevonden. Aan tafel zaten: Lokaal Liberaal, de VVD, D66, Streekbelangen, het CDA, en de ChristenUnie-SGP. 

Op goede, constructieve en plezierige wijze is met elkaar gesproken. Men heeft de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en gesproken over de manier waarop het bestuur vorm zou moeten krijgen. Samenwerking was daarbij het centrale thema: samenwerking met de samenleving, regionale samenwerking, samenwerking met de raad, de ambtelijke organisatie en binnen het college. 

Conclusie Lokaal Liberaal

Aan het eind van de avond is door Lokaal Liberaal de conclusie getrokken dat men graag een vervolgstap wil nemen met vier partijen, te weten: Lokaal Liberaal, de VVD, D66 en Streekbelangen. Er is een duidelijke wens uitgesproken om te komen tot een college van vier partijen, vanwege daadkracht en snelheid. Ook is als argument genoemd de balans tussen twee lokale en twee partijen met een landelijke signatuur en de verdeling van de achterban van de partijen over de kernen. 

“Het was geen gemakkelijk besluit, maar onze voorkeur ligt bij een vier partijen coalitie. Met deze vier partijen denken wij een goede, stevige basis te hebben voor de vervolggesprekken", concludeerde Frank van Liempdt van Lokaal Liberaal na afloop.