Lokaal Liberaal wil meer informatie over onafhankelijke mediator voetbalverenigingen

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2021 kreeg wethouder Veneklaas een opdracht van de raad om een onafhankelijke mediator aan te stellen om het traject met de voetbalverenigingen vlot te trekken. De partij wil nu weten wat de stand van zaken is.

De partij stelt een 3-tal schriftelijke vragen aan het college van B&W om meer helderheid te krijgen:

Is er al een onafhankelijk mediator aangesteld?

Kunt u de raad informeren over de status en eventuele stappen die deze mediator al heeft ondernomen, of gaat ondernemen?
Is de afspraak met OSM’75 Atletiek & Recreatiesport al gemaakt en is deze dan ook al geweest?

Kunt u de raad informeren over de voortgang met OSM'75 Atletiek & Recreatiesport?


Meer nieuws