Lokaal Liberaal wil meer inzicht in ambtelijk apparaat

Raadslid Ron Druppers (Lokaal Liberaal) heeft een 13-tal vragen gesteld aan de gemeente om meer inzicht te verkrijgen in de werkdruk en processen van het ambtelijke apparaat en de externe inhuur van experts door de gemeente. (Archieffoto ter illustratie).

Raadslid Druppers in een toelichting bij de vragen: ‘Naar aanleiding van het artikel in de VAR , commissie/raadsvergadering en onderzoek 'Externe inhuur bij de gemeente Stichtse uit 2018' blijkt dat de werkdruk flink is toegenomen en processen onvoldoende vastgelegd zijn, waardoor het functioneren van de gemeente in het geding is.'  Met de 13-tal vragen wil raadslid Druppers meer inzichten verkrijgen in het functiehuis van de gemeente. Denk daarbij aan leeftijd, jaren in dienst, ervaring per afdeling en dergelijke. Maar ook in het ziekteverzuim, exit gesprekken bij vertrekkende ambtenaren, de huidige omvang van het ambtelijke apparaat in verhouding tot andere gemeenten, kosten van inhuur, beleid voor inhuur van externen en periodieke inzicht van de gemeenteraad in de kosten en effecten.