Lokale ondernemers bouwen Skeelercentrum Stichtse Vecht

De “Combinatie Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen BV / Bouwbedrijf Van der Heijden” is uit 10 kandidaten gekozen om het Skeelercentrum Stichtse Vecht in Breukelen–Noord te mogen aanleggen.

Begin deze zomer heeft de toekomstig eigenaar van het centrum, BV Eigendom Skeelercentrum Stichtse Vecht’, aan 10 bedrijven een “Meervoudige Onderhandse Aanbesteding” gestuurd waarop bedrijven konden inschrijven. De combinatie kwam daarbij als beste uit de bus. Alle aanleiding een Bouwteam te installeren en daarop het glas te heffen en dat is op <datum> dan ook gebeurd. Overigens ligt er tussen partijen nog geen formele overeenkomst. Dat kan pas als alle gemeentelijk/provinciale procedures zijn doorlopen én er voldoende financiële middelen zijn om met de aanleg te kunnen starten. 

Jan Tilmans, projectleider namens de BV Eigendom i.o., is blij dat voor een Breukelse combinatie is gekozen. “ Deze plaatselijke combinatie heeft zich geroepen gevoeld om d.m.v. het aanleggen aan het skeelercentrum bij te dragen aan een nóg sportievere én gezondere gemeente. Jammer dat we vanwege de –in mijn ogen- overdreven eisen die de gemeente aan het doorlopen van de procedures stelt, opening van het centrum op 15 december a.s. niet (meer) halen. De IJsclub Breukelen bestaat dan 100 jaar. Dat is een gemiste kans ”. 


“Natuurlijk dragen wij het project en warm hart toe” zegt Harry Spruijt namens de combinatie “en zijn wij verheugd te zijn gekozen zodat we de voorbereidende werkzaamheden al kunnen starten, ondanks dat nog niet alles in kannen en kruiken is. Wij gaan er alles aan doen om er een ‘state-of-the-art centrum’ van te maken dat aan de eisen voldoet. Aan ons zal dat zeker niet liggen ”.

 Tot slot sprak Carel Leuftink, voorzitter van de Skeelerclub Stichtse Vecht en nauw betrokken bij de keuze van de combinatie, van een heuglijk feit: “ Eindelijk weer een stapje vooruit, al is het een klein stapje. We zijn er nog niet maar de skeelerclub heeft het volste vertrouwen in de combinatie die is gekozen. Wij willen graag zo snel mogelijk de baan op want ja, een baan lijkt mij voor een skeelerclub wel gewenst. Hopelijk helpt dit besluit ons om skeeleraars over de streep te trekken om zich aan te melden. Dat kan via: www.skeelersv.nl.