Lokale verhalen over wonen gezocht

De Seniorenraad Stichtse Vecht is op zoek naar verhalen over wonen van inwoners. Deze worden gebundeld en geanalyseerd. Seniorenraad Stichtse Vecht: 'Wij gaan met gemeente en met politieke partijen in gesprek die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande.'

‘Het lukt ons niet om bij te dragen aan doorstroming op de woningmarkt. Mijn vrouw en ik wonen in een te grote koopwoning. We zijn op zoek naar een kleiner koophuis. Dan blijk je aangewezen op een appartement. Die zijn echter nauwelijks te vinden. De enige optie lijkt het huren van een appartement in de vrije sector. In dat geval stijgen onze vaste lasten met meer dan 100 procent. Verhuizen is daardoor niet aantrekkelijk.
Wij zijn vast niet de enigen die er zo over denken. In mijn directe woonomgeving in Maarssenbroek staan 106 eengezinshuizen. Minstens 30 procent daarvan wordt bewoond door een of twee senioren … 

Om doorstroming op de huizenmarkt in Stichtse Vecht daadwerkelijk te bevorderen zijn er kleinere woningen – appartementen (maximaal 2 of 3 hoog) of grondgebonden – nodig. Met een ruime woonkamer, minder slaapkamers en een klein tuintje. Bij voorkeur in een samenwooncomplex van huur- en koopwoningen waar jong en oud zelfstandig wonen en bijvoorbeeld een binnentuin en ontmoetingsplek delen.’

De verhalen met wensen en knelpunten over wonen in Stichtse Vecht blijven komen. Ze maken duidelijk dat veel mensen zouden willen doorstromen van een groter naar een kleiner koophuis. Circa twee derde van de woningen in Stichtse Vecht zijn koophuizen! En ze zoeken, bij voorkeur, in hun vertrouwde omgeving en in de buurt van voorzieningen als winkels, openbaar vervoer en zorg. Helaas lukt dat op dit moment in Stichtse Vecht meestal niet.

Maar ook de huurmarkt - met zijn oplopende huren - biedt geen uitkomst. Ook hier vangen de mensen bot, die willen doorstromen van groot naar kleiner. En voor mensen met een weinig geld lijkt de situatie zelfs hopeloos. Dat geldt zowel voor starters en alleenstaanden als voor mensen met een klein pensioen. Een klein huis met tuintje of een appartement dat aan de eisen van de tijd voldoet, is ook voor hen, niet te vinden. Het aantal sociale-huurwoningen in Stichtse Vecht daalt. Daarnaast komen steeds meer dergelijke woningen in handen van commerciële partijen. Nadeel daarvan is dat deze niet gebonden zijn aan regels die wel gelden voor wooncorporaties als Portaal en Vecht en Omstreken. Commerciële partijen hoeven bijvoorbeeld geen mensen met een urgentieverklaring te huisvesten. Daarnaast kunnen zij, bij wisselen huurder, de huurprijs verhogen, en een sociale-huurwoning op termijn weer aanbieden in de vrije huur- of koopsector. Bovendien investeren zij niet of nauwelijks in de leefbaarheid van de woonomgeving ...

Als Seniorenraad bundelen en analyseren we alle verhalen die we ontvangen. Daarover gaan we in gesprek. Met gemeente en met politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande. Heeft u uw woonwensen en -knelpunten nog niet met ons gedeeld? Vul het formulier in op www.seniorenraadsv.nl, bel 0346 794049 of mail samenspraak@seniorenraadsv.nl.
Vanwege een vraag van een van de Dorpsraden is de reactietermijn verruimd: van 15 januari naar 15 februari!