Lokale 'veteranendag' later dit jaar

Op 24 juni 2023 bedankte Nederland de veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Ook in Stichtse Vecht wordt jaarlijks bij het bedanken van veteranen stilgestaan. Deze lokale 'Veteranendag' zal later dit jaar door de gemeente worden georganiseerd. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Gemeente Stichtse Vecht: 'Elk jaar organiseert Stichtse Vecht een veteranenbijeenkomst. Dit doen wij als blijk van waardering voor alle veteranen in Stichtse Vecht en voor hun inzet voor vrede en veiligheid. Helaas is het niet haalbaar gebleken om deze bijeenkomst samen en in overleg met veteranen, voor het zomerreces te organiseren. Wij zoeken naar een passende datum in het najaar om dan alsnog met en voor onze veteranen een veteranenbijeenkomst te organiseren.'

Vanwege de coronapandemie ontvingen de Stichtse Vechtse veteranen vorig jaar een 'Challenge con'.