Maarssen-Dorp als eerste kern van het gas af

De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2050 geen CO2 meer uitstoot. Daarom gaat Nederland van het gas af. In Stichtse Vecht zal Maarssen-Dorp als eerste kern van de gemeente van het gas worden losgekoppeld.

Aardasvrij
Vanaf 2050 kunnen inwoners in alle gemeenten in Nederland in principe niet meer koken op gas of stoken op aardgas. Dan kan dit alleen nog met duurzame installaties. Iedere gemeente is verplicht voor eind 2021 een Transitie Visie Warmte vast te stellen.

Van het aardgas af kan en moet, dus ga niet stil zitten.

• GroenLinks Stichtse Vecht

Start in Maarssen-Dorp
Gemeente Stichtse Vecht: ‘Op basis van landelijke en lokale data komen we tot de conclusie dat we met het aardgasvrij maken van Stichtse Vecht het beste kunnen starten in Maarssen Dorp. Tot 2030 zal in clusters aan de slag worden gegaan in de diverse wijken van Maarssen-Dorp. Na 2030 zijn de andere wijken van Stichtse Vecht aan de beurt.'

Voor Maarssenbroek wordt gedacht aan een tussenvorm in de vorm van hybridewarmtepompen. Zo'n systeem combineert een warmtepomp met een cv-ketel, waardoor er minder gas gebruikt wordt. 

Wij willen onze inwoners niet verplichten om geconfronteerd te worden met torenhoge kosten. Zodra het haalbaar en betaalbaar is, zullen wij ons standpunt wellicht heroverwegen.

• Lokaal Liberaal

Politiek
Tijdens de commissie fysiek domein van 7 september aanstaande buigt de politiek zich over de Transitie Visie Warmte. De warmtevisie heeft geen juridische status. Het afkoppelen van het aardgas voor bestaande bouw is nog niet wettelijk vastgelegd en kan voor huiseigenaren van woningen niet door de gemeente verplicht worden. Voor nieuwbouw is dat wel geregeld in de wet Voortgang EnergieTransitie. Naar verwachting zal de politieke behandeling van de gemeentelijke visie leiden tot een fel debat.Zo uitte Lokaal Liberaal zich op haar website al over dit plan: ‘Lokaal Liberaal zal niet meewerken aan voorstellen die onze inwoners verplichten hun woningen van het gas af te halen. Als de resultaten van het grootste Nederlandse expiriment de zogenaamde proeftuinen ons iets heeft geleerd is dat het in de praktijk een harde leerschool is.’


GroenLinks is positiever gestemd over de plannen van de gemeente: 'We kennen de ernst van de klimaatverandering en deze komt ook voor SV steeds dichterbij. In Nederland willen we af van fossiele brandstoffen wat goed is voor onze gezondheid aangezien we schonere lucht inademen en natuurlijk ook om de temperatuurstijging van de aarde te beperken. Het is dus noodzaak dat we van het gas af gaan.'

Een eerdere aankondiging van de ideeën rondom van het gas af gaan van wijken en kernen in Stichtse Vecht leverde de nodige kritiek op social media op. 

De commissie is dinsdag 7 september live te volgen via de gemeentelijke website van de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Het onderwerp staat gepland om 21:25 uur.