Maarssenbroek krijgt nieuwe verkeerslichten

De verkeerslichten op de kruispunten op de Burgemeester Waverijnweg in Maarssenbroek gaan vervangen worden door moderne nieuwe verkeersregelinstallaties. Daarnaast wordt er geld gereserveerd voor nader nog op te pakken werkzaamheden zoals geluidwerende maatregelen. Dat heeft de raad tijdens de raadsvergadering op 12 januari 2022 besloten. (Foto ter illustratie).

Na meerdere studies en adviezen heeft het college besloten om de 2 kruispunten aan de Burgemeester Waverijnweg niet te vervangen door rotondes, maar te voorzien van nieuwe verkeersregelinstallaties (VRI's) en het optimaliseren van de verkeersregeling en kruispuntinrichting. De huidige installaties zijn zwaar verouderd, vallen regelmatig uit en moeten als afgeschreven worden beschouwd. 

De gemeente had eerder 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de verkeerssituatie in de komst van rotondes. Dit bedrag zou afgeschreven worden in 30 jaar. De vervanging van de verkeersregelinstallaties zal naar verwachting circa € 720.000 bedragen. Dit bedrag wordt in 15 jaar afgeschreven. 

Vanwege het verschil tussen het eerder beschikbaar gestelde budget en de werkelijke kosten van de verkeersregelinstallaties bracht het de lokale politieke partij Samen Stichtse Vecht op het idee het krediet niet vrij te laten vallen maar te reserveren voor andere nog op te pakken werkzaamheden waaronder geluidwerende maatregelen. Dit initiatief werd door de andere partijen in de raad omarmd. Het voorstel van Samen Stichtse Vecht werd net als de keuze voor vervanging van de verkeersregelinstallaties unaniem aangenomen door de raad van Stichtse Vecht.