Maarssenbroekse weekmarkt vanaf 16 oktober weer op Bisonplein

Met ingang van zaterdag 16 oktober gaat de Maarssenbroekse weekmarkt weer terug naar het vernieuwde plein bij Bison Shopping Centre. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Waar de markt over openingstijden rept van 08.00 tot 16:00 uur zijn de officiële markttijden in Maarssenbroek van 10:00 tot 16:00 uur. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op door ChristenUnie / SGP gestelde vragen: ‘In verband met de recente (tijdelijke) wijziging van de markttijden in Breukelen is door een aantal betrokkenen de wens geuit deze markttijden ook te hanteren voor de markt in Maarssenbroek. Deze tijden zijn van 08:00 – 16:00 uur. Om te peilen of hier draagvlak voor is zal in oktober een enquête worden uitgevoerd.’

Naar verwachting wordt het assortiment op de weekmarkt in Maarssenbroek in de toekomst uitgebreid. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op door ChristenUnie / SGP gestelde vragen: ‘Er is op het marktplein Bisonspoor naar alle waarschijnlijkheid ruimte voor extra marktkramen. Dit biedt derhalve de mogelijkheid om het aanbod op de markt uit te breiden. Daarom zal in dezelfde enquête als hierboven genoemd, bij betrokkenen tevens worden gepeild welk nieuw/extra aanbod gewenst is. Het uiteindelijk vaststellen van de branche-indeling is bevoegdheid van het college van B&W. Vanzelfsprekend vindt deze vaststelling plaats in overleg met de marktkooplui.’


Meer nieuws