Marktconcert door Erik van Bruggen: Werken uit de 18e eeuw en een Improvisatie

Dit keer bespeelt Erik van Bruggen het Bätzorgel van de Pieterskerk in Breukelen. Hij heeft diverse minder bekende componisten zoals Christian Friedrich Ruppe, Thomas Haigh en Conrad Friedrich Hurlebusch op zijn programma gezet.

Erik van Bruggen woont en werkt in Leiden, en hij begint zijn concert met een werk van een beroemde stadgenoot: Christian Friedrich Ruppe, die er ruim 200 jaar geleden studeerde. Hij was Duitser van komaf en kwam als twintiger naar Leiden om er te studeren - wis- en natuurkunde, oude talen en oude geschriften - maar hij maakte er carrière als musicus. Waarschijnlijk was hij al musicus toen hij in Leiden kwam - zijn vader was o.a. organist.

Zoon Christian maakt zich in Leiden geliefd door zijn aangename composities en prettige muzikale activiteiten. Zo zette hij populaire kindergedichtjes op muziek, gaf hij een heel Psalmboek uit, richtte hij een koor op van en voor weeskinderen; de uitvoeringen kwamen hun tehuis ten goede. En in 1816 - hij is dan 63 - werd hij benoemd tot lector in de toonkunst aan de Leidse Universiteit. Van hem speelt Erik van Bruggen een opgewekte, goed in het gehoor liggende Sonatine. Er zijn drie delen: vrolijk, kalm aan, vrolijk.

Erik van Bruggen vervolgt het concert met een 'los' preludium, waarvan de auteur, een achttiende eeuwer, verder niet bekend is - een verrassing dus. Het volgende stuk is van de Engelsman Thomas Haigh; hij leefde wat later dan Ruppe. Van hem is bekend dat hij een leerling van Haydn was. In zijn tijd begint het ‘gevoel’ een grotere rol te spelen in de kunsten. Misschien klinkt iets ervan door in de Fuga van vanmiddag.

Het werk daarna is een Suite: een voorspel gevolgd door vijf verschillende dansvormen, zoals ook Bach die wel schreef. Het is een werk van Conrad Friedrich Hurlebusch, een jongere tijdgenoot van Bach. Bach had gedrukt werk van hem op voorraad voor de verkoop. Hurlebusch reisde door heel Europa om concerten te geven. Ook Nederland werd bezocht, en met succes: in 1743 werd Hurlebusch benoemd tot organist van de Oude Kerk in Amsterdam. 

Aan het slot van het concert is er nog een verrassing, nu van de organist van vandaag zelf. Hij heeft aangekondigd dat hij gaat improviseren op het orgel. Hij voorziet drie delen: een preludium, niet aan vaste regels gebonden, daarna een driestemmig deel in een rustig tempo, en tot slot een fuga - een muziekvorm waarin de stemmen elkaar letterlijk zullen volgen op verschillende toonhoogten. Een spannend gebeuren!

Erik van Bruggen studeerde orgel en kerkmuziek aan het Sweelinckconservatorium in Amsterdam bij Klaas Bolt, Hans van Nieuwkoop en Peter van Dijk. Als organist van de Waalse Kerk in Leiden bespeelt hij het Steevens/Assendelftorgel, dat stamt uit het midden van de  achttiende eeuw. 

Vrijdag 12 augustus, Pieterskerk te Breukelen, aanvang 12.45 uur, toegang vrij, collecte na afloop van het concert

Printscreen foto: Hielco Kuipers