Meer controle maar geen camerabewaking parkeerterrein rond MHV

Gemeenteraadslid Pauline Bredt-Aler (VVD) heeft eerder vragen gesteld over de jongerenoverlast die wordt ervaren rondom het parkeerterrein van de Maarssense hockeyvereniging MHV. 

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op gestelde vragen van de VVD: 'De parkeerplaatsen bij de Maarssense Hockey Vereniging (MHV) zijn bekend als locaties waar jongeren (voornamelijk leeftijdscategorie 18+) zich ophouden. De meldingen van overlast die bekend zijn betreffen voornamelijk gebruik van lachgas en geluidsoverlast.'

Naar aanleiding van een eerder gehouden schouw werd de locatie al frequent meegenomen tijdens surveillancerondes van de politie. Deze worden door een incident in september van dit jaar verhoogd. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie: 'Het incident op donderdagavond 9 september is aanleiding geweest om deze locatie wederom mee te nemen in het jeugdoverleg, waarbij met partners wordt gekeken naar overlastsituaties en passende maatregelen voor deze locaties. Vooralsnog is er afgesproken om deze locatie frequenter mee te nemen in surveillances van de politie, de boa’s en het jongerenwerk.' 

De door de VVD gewenste inzet van een mobiele veiligheidscamera komt er (voorlopig) niet. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie: 'De inzet van mobiel cameratoezicht is een zwaar middel waarbij er sprake moet zijn van (dreigende) verstoringen van de openbare orde om cameratoezicht te kunnen plaatsen op grond van artikel 151c van de Gemeentewet. Op basis van de huidige meldingen en constateringen van partners is er vooralsnog onvoldoende grondslag om dit middel in te zetten. Mocht de situatie daartoe aanleiding geven, dan is dit daarentegen een serieuze optie.'