Meer klachten over jeugdoverlast tijdens coronacrisis: 'Ga praten voordat de stoom uit je oren komt'

Stichtse Vecht - In de provincie Utrecht is sinds de coronacrisis sprake van een aanhoudende stroom van meldingen over jeugdoverlast. Jongerenwerkers in de gemeente Stichtse Vecht zien de oplossing in praten, maar dan wel voordat de lontjes al te kort zijn geworden. Ook maken ze jongeren zelf verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten.

In de afgelopen zes maanden is er in heel Nederland 71.000 keer jongerenoverlast gemeld, tegen 40.000 meldingen in dezelfde periode voor corona, in 2019. Het gaat hierbij om kleine incidenten, zoals afval laten rondslingeren of herrie maken. Zwaardere delicten zoals vandalisme, geweldpleging en baldadigheid vallen hier niet onder.

In de provincie Utrecht is het aantal meldingen aan het begin van de coronacrisis met 65 procent toegenomen en sindsdien niet veel meer gedaald: 63 meldingen per tienduizend inwoners. Het landelijk gemiddelde is zo'n veertig klachten per tienduizend inwoners.

In de gemeente Stichtse Vecht ging het om 468 meldingen van januari tot en met juni van dit jaar. In dezelfde periode in 2020 waren dit er 345. In de eerste zes maanden van 2019 - dus voor corona- waren dat er 243.

Jongerenwerk

De politie kan alleen handhavend optreden, de echte oplossing ligt onder meer bij jongerenwerk. "We zien sinds de coronacrisis begon dat jongeren ineens alleen maar in huis zitten, terwijl huisgenoten ook met stress kampen door thuiswerken en online lessen volgen. Die kunnen geen kant op", zegt Elis van Tilburg, teamleider van Jeugd-Punt, een organisatie voor jongerenwerk in Stichtse Vecht.

"Er mag nu mondjesmaat iets georganiseerd worden, maar dat mocht ook lange tijd niet. Die jongeren gaan na een dag online lessen volgen op straat hangen en nu veel mensen thuis zijn, ervaren ze ook eerder de overlast van een groepje jongeren in hun straat."

'Het begint bij praten'

Jeugd-Punt merkte het afgelopen jaar zelf ook dat er meer overlast werd gemeld. "We zijn het afgelopen jaar eigenlijk alleen maar bezig geweest met brandjes blussen, conflicten oplossen," aldus Van Tilburg. Ze merkte dat de spanningen er vooral zijn als het buiten mooi weer is. "Jongeren gaan rondhangen, iedereen is buiten en de lontjes worden steeds korter."

We zijn het afgelopen jaar eigenlijk alleen maar bezig geweest met brandjes blussen, conflicten oplossen.

• Elis van Tilburg, teamleider Jeugd-Punt

Ze geeft een voorbeeld waar het onlangs mis ging in de gemeente. "Wij hoorden van een voetbalveldje, waar ineens buurtbewoners klaagden dat er jongens in hun tuinen liepen en ballen tegen muren en schuttingen kwamen." Na een gesprek met de buurt en de jongeren bleek dat het voetbalveldje recent anders was ingedeeld. Daardoor stonden de doelen dichterbij de ingang van de tuinen. "Die oplossing was simpel, maar het begint bij praten. Contact leggen voordat er problemen zijn. Loop eens langs en praat met elkaar, niet pas als de stoom uit je oren komt."

Niet meer afhankelijk van volwassenen

Jeugd-Punt besloot jongeren zelf activiteiten te laten organiseren, met inachtneming van de anderhalve meter afstand. De 'Yorkers' heten ze en het is een groep die probeert jongeren van hun eigen leeftijd mee te krijgen naar activiteiten.

Zo hebben de jongeren maaltijden gekookt in een AZC, geld ingezameld voor arme gezinnen en ze gingen buiten gymoefeningen doen die ouderen vanachter hun raam of op het balkon konden nadoen. "We zagen dat dit enorm goed werkte, vooral omdat ze het zelf organiseerden. Ze waren ineens niet meer afhankelijk van volwassenen."