Miljoenen euro’s voor natuur in de provincie Utrecht

Provincie Utrecht stelt 31 miljoen euro beschikbaar voor natuursubsidies in 2022. Het geld is bedoeld voor de realisatie van nieuwe natuur en de versterking van bestaande natuur. De provincie geeft volledige vergoeding voor de kosten van natuurinrichting. (Archieffoto ter illustratie)

Provincie Utrecht: 'Goede natuur biedt ons een prettige leefomgeving met gezonde lucht, schoon water en voldoende biodiversiteit. Met het geld zet de provincie verder in op een groene provincie waar iedereen ook in de toekomst van kan genieten.'  Provincie Utrecht vervolgt: 'Het wordt mogelijk om alle kosten voor het inrichten van natuur vergoed te krijgen. Er is dus geen eigen bijdrage meer nodig. Tevens wordt de subsidie voor het beheren van de natuur verhoogd. De eerdere 75 procent vergoeding wordt opgehoogd tot 84 procent. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in bestaande natuurgebieden en voor maatregelen die stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden herstellen.'

De 31 miljoen euro komt binnen verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Het is mogelijk om een subsidie aanvraag in te dienen voor een specifieke regeling via het subsidieloket van de provincie Utrecht.