Minister krijgt volgende open brief in zijn mailbox

In een open brief aan Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat roepen Actiecomité “Laat ons niet zwemmen”, Fietsersbond, Landelijk Fietsplatform, Te Voet, Vrienden van de Voetveren en Wandelnet de minister nogmaals op om het fiets/voetveer tussen Breukelen en Nieuwer Ter Aa niet op te heffen, of te zorgen voor een goed alternatief. De petitie tegen de opheffing is inmiddels al 5.690 keer ondertekend.

Nog steeds vinden er dagelijkse activiteiten plaats die minister Harbers moeten laten inzien dat het voorgenomen besluit om de veerpont zonder goed alternatief uit de vaart te nemen een slecht besluit is. In een open brief pleiten diverse organisaties er nogmaals voor om de eeuwoude veerdienst niet op te heffen en te zorgen voor een goed alternatief. De teller van de petitie staat inmiddels op 5.690.

In de brief gaan de organisaties in op de argumenten voor opheffing die de minister onlangs gaf in zijn antwoord op Kamervragen. Zo is het argument dat meer drukte op het Amsterdam-Rijnkanaal een hoger ongevalsrisico met zich meebrengt achterhaald door modernere schepen en nieuwe technieken. Daarnaast laat de minister zich tot nu toe alleen leiden door de veiligheid op het kanaal. Voor voetgangers en fietsers is de route aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal onveiliger dan een overtocht met de veerpont.

De petitie kan nog worden ondertekend op https://pontjenieuwerteraa.petities.nl/ en wordt naar verwachting eind juni aangeboden.