Mogelijk noodwoningen voor opvang Oekraïners in Kockengen

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om in Kockengen noodwoningen voor Oekraïense ontheemden te plaatsen. Op het oude terrein van de basisschool Kockenest kunnen tijdelijke noodwoningen gerealiseerd worden, waar de vluchtelingen kunnen verblijven. Deze locatie is besproken met de kerkelijke gemeenschap in Kockengen en gedeeld met de dorpsraad van Kockengen.

Doorstromen vluchtelingen

Het is de bedoeling om vluchtelingen die nu tijdelijk bij particulieren in Kockengen verblijven, naar deze plek te laten doorstromen. Op deze manier kunnen de kinderen met het gezin in de omgeving blijven die ze inmiddels kennen.

Toekomstige woningbouw

In de toekomst komt op deze plek sociale woningbouw. Woningbouwvereniging Vecht & Omstreken heeft aangegeven de locatie niet voor 2024 te gebruiken. Voor de tussenliggende periode is het daardoor mogelijk om op deze locatie tijdelijke woonunits te plaatsen.

De woonunits

Zoals het er nu uit ziet, kunnen er 3 woonblokken van 2 verdiepingen geplaatst worden. Een woonblok bestaat uit 8 studio’s voor 2 personen (eventueel met 1 kind erbij). Er is dus ruimte voor maximaal 48 volwassen personen. De woonblokken voldoen aan de veiligheidseisen en de studio’s zijn volledig ingericht om zelfstandig te wonen. De units kunnen tot 2024 blijven staan.

Omdat plaatsing van de units de nodige impact voor de wijk en het dorp heeft, is via een wijkbericht een enquête uitgezet onder de omwonenden. De resultaten van de enquête helpen de gemeente bij het maken van keuzes en het zetten van vervolgstappen.