'Mosterd na de maaltijd' voor politieke behandeling 4e aanvliegroute Schiphol

Tijdens de raad van 27 juni jongstleden bood de fractie van GroenLinks een motie aan met betrekking tot de 4e aanvliegroute van Schiphol. Een meerderheid van de raad vond de motie niet 'spoedeisend' zodat deze na het zomerreces pas in een commissie wordt behandeld. 'Mosterd na de maaltijd' volgens GroenLinks. 

Ronald van Liempdt Lokaal Liberaal: 'Er is zo veel informatie niet aanwezig. Het is ondoenlijk om vanavond over deze motie in debat te gaan.' Rick Nederend VVD: 'Wat ons betreft kan de behandeling ook worden uitgesteld. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de 2e Kamer nog voor het zomerreces hier een besluit over neemt.' Albert Gemke GroenLinks: 'Vorige week zijn een aantal gemeentes en de provincie bij het Rijk geweest om een petitie aan te bieden. Als wij de motie nog een paar maanden later gaan behandelen dan is het allemaal mosterd na de maaltijd. Dus het is echt urgent wat ons betreft.' Lukas Burgering PvdA: 'Ik sluit mij aan bij de heer Gemke dat het wel degelijk van belang is deze motie te behandelen. 

Doordat een meerderheid van de raad voorstander was van het niet behandelen van deze 'spoedmotie', wordt deze doorverwezen naar de commissie. Vanwege het aanstaande politieke zomerreces zal deze pas na de zomervakantie worden behandeld. 


Meer nieuws