N402 bij Loenen gaat op de schop om verkeersveiligheid te verbeteren

De provincie wil de verkeersveiligheid op de Rijksstraatweg (N402) tussen Loenen en Kerklaan verbeteren. Daarom gaat zij een aantal wegaanpassingen uitvoeren vanaf het najaar van 2023, gelijktijdig met het groot asfaltonderhoud. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Huidige situatie

De Rijksstraatweg (N402) in Loenen is al geruime tijd onderwerp van onderzoek, zorg en discussie, zowel bij de wegbeheerder (provincie Utrecht) als bij de gemeente Stichtse Vecht, bewoners en weggebruikers. In 2021 is er opnieuw uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen op het weggedeelte tussen de Kerklaan en Sportpark De Heul. De provincie wil de voorgestelde verbeteringen/wegaanpassingen gelijktijdig uitvoeren met het groot asfaltonderhoud. De start van het onderhoud staat gepland voor het najaar van 2023.

Verkeersveiligheid verbeteren

De provincie wil de verkeersveiligheid op de Rijksstraatweg (N402) tussen Loenen en Kerklaan verbeteren. Daarbij is ook gekeken naar mogelijke aanpassingen van drie kruispunten en van de fietsoversteek bij Sportpark De Heul.

De verbeteringen betreffen de volgende wegaanpassingen:

  • De weg, inclusief de kruispunten, inrichten volgens de richtlijnen die horen bij een weg waar maximaal 60 km/uur gereden mag worden. De snelheidsverlaging naar 60 km/uur is al doorgevoerd tijdens de uitvoering van de 'quick-wins' van 2021. Het laatste gedeelte van de N402 dat nu nog 80 km/uur is zal vooruitlopend op de werkzaamheden teruggebracht worden naar 60 km/uur. Dit betreft het weggedeelte vanaf het busstation bij Slootdijk tot aan het kruispunt met de N201.
  • Het aanleggen van verkeersplateaus bij elk kruispunt. De verkeersplateaus moeten ervoor zorgen dat het verkeer zich aan de maximale toegestane snelheid van 60km/uur houdt.
  • De verbreding van zowel het westelijke als het oostelijke fietspad langs de N402 naar 3,50 meter. Het wegprofiel van het oostelijke fietspad moet daarvoor worden aangepast.
  • Het vergroten van het zicht op het verkeer op en nabij de kruispunten door het weghalen van enkele zichtbeperkende bomen. Per kruispunt betreft het circa vijf bomen die verwijderd worden. De verwijderde bomen worden op een nabijgelegen locatie gecompenseerd (herplant).
  • Het inkorten van de busbaan tussen de noordelijke aansluiting met de Slootdijk (bij restaurant Flores) en de N201. In de nieuwe situatie zal de verkorte busbaan liggen tussen de N201 en de kruising met de Kerklaan.
  • Het aanleggen van een verkeersplateau ter hoogte van de fietsoversteek bij Sportpark De Heul en het aanbrengen van extra verlichting. In 2017 heeft de provincie de oversteek al verkeersveiliger gemaakt door het aanbrengen van een middengeleider waardoor er in twee etappes kan worden overgestoken.

Verwachting is dat de provincie in het najaar van 2023 kan starten met de uitvoering, gelijktijdig met het groot asfaltonderhoud aan de weg.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de Provincie.