Nieuw bestemmingsplan voor 'De Bison'

Door een ontwikkelaar is een verzoek ingediend om ter hoogte van Bisonspoor 332 te Maarssen de locatie te herontwikkelen tot 75 appartementen. Deze ontwikkeling is in het huidige bestemmingplan niet toegestaan. Door middel van een nieuw bestemmingsplan wordt het mogelijk om de appartementen te kunnen realiseren. 

Appartementen in beeld

Het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning zijn getoetst door de gemeente, de ODRU, de Veiligheidsregio Utrecht en de brandweer. De plannen passen binnen de stedenbouwkundige kaders en het beeldkwaliteitsplan Bisonspoor. Ook mobiliteit, milieuaspecten en overige aspecten zoals flora en fauna vormen geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling.

Samen met ontwikkelaar KIKX transformeert Dura Vermeer het voormalig kantoorgebouw van de Bestuursacademie naar 75 appartementen. 30% hiervan is bestemd voor sociale huur. Dura Vermeer op haar website: 'Het nieuwe appartementengebouw ‘De Bison’ is een opvallende verschijning. De goudkleurige schuingeplaatste metalen delen zorgen voor een mooi contrast en een levendig spel in de gevel. De verdiepte parkeerbak met splitlevel constructie houdt geparkeerde auto’s uit het zicht. Daarmee gaat het gehele gebouw naadloos op in de groene omgeving. Een mooie aanwinst voor Maarsenbroek.'

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning worden 6 weken ter inzage gelegd. Een ieder kan gedurende deze periode een zienswijze op de plannen indienen. De planning van deze procedure ziet er als volgt uit:

  • Zienswijzen ontwerpbesluiten 10 mei – 30 juni 2022
  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan 6 september 2022
  • Verlenen omgevingsvergunning 27 september 2022
  • Beroepsprocedure Raad van State vanaf 12 september 2022