Nieuw college stopt met gebied- of wijkwethouders

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om elke wethouder vanuit de eigen portefeuille voor de gehele gemeente het bestuurlijke aanspreekpunt te laten zijn en geen gebieds- of wijkwethouders meer aan te wijzen. (Foto Griffie gemeente Stichtse Vecht).

Gemeente Stichtse Vecht: 'Dit past naar mening van het college bij de schaal van de gemeente, is duidelijk voor inwoners en vergroot de bestuurlijke effectiviteit en doelmatigheid.'