Nieuw commissielied wil aan de slag met thema jeugd

Met de komst van commissielid Nova Schriek, gaat de partij Samen Stichtse Vecht werk maken om de stem van kinderen en jongeren meer gehoord te krijgen in de lokale politiek. 

Nova Schriek: 'Jongeren kijken toch heel anders tegen vraagstukken als het klimaat enzo aan. Ze lossen problemen ook anders op, omdat ze een andere kijk hebben op de problemen van nu. Dit is juist mooi omdat we zo de kennis en kunde van verschillende generaties kunnen samenbrengen', zegt het in de gemeenteraad van 9 november 2021 nieuw geïnstalleerde commissielid.' Het voorstel van Samen Stichtse Vecht om met een werkbudget van 10.000 euro aan de slag te gaan om een jongerenraad van de grond te krijgen wordt binnenkort besproken in een commissievergadering. Schriek wil graag als nieuwbakken commissielid werk maken van inclusie en participatie: 'Zodat echt iedereen ook mee kan doen en zijn of haar of het stem kan laten horen.'