Nieuwbouw Breukelen opgeleverd, maar nog veel meer nieuwe woningen nodig

Vandaag is aan de Wilhelminastraat in Breukelen een nieuwbouwcomplex opgeleverd. Vecht & Omstreken: 'We zijn blij dat we in Breukelen aan de Wilhelminastraat een nieuwbouwcomplex hebben opgeleverd met twaalf appartementen. En we willen graag veel meer en sneller woningen bouwen.'

Verdichting 

Mark Drost, directeur-bestuurder van Vecht en Omstreken: “We zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om het aantal woningen binnen de contouren van het dorp uit te breiden. Buiten de dorpen is dit door wetgeving nauwelijks mogelijk. En binnen de dorpen zijn de locaties schaars. Nieuwe woningen bouwen kan vaak alleen door verouderde woningen te slopen en er meer, nieuwe woningen voor terug te bouwen. Verdichting noemen we dat. De oplevering van het nieuwbouwproject aan de Wilhelminastraat in Breukelen is daar een mooi voorbeeld van.

Nieuwe bewoners

Sjoerd van der Es, manager Wonen van Vecht en Omstreken:Uiteraard is het altijd even schrikken wanneer we bewoners vertellen dat we hun huurwoning gaan slopen. Maar soms is de woning echt te oud om deze nog te renoveren. Uiteindelijk hebben de meeste bewoners daar wel begrip voor. En we begeleiden hen altijd naar een andere woning. Dat is maatwerk en dus nemen we daar de tijd voor.

Bewoners van een sloopwoning krijgen voorrang bij WoningNet (de partij die alle sociale huurwoningen verdeelt op basis van inschrijftijd en passendheid). Bewoners kunnen er ook voor kiezen om tijdelijk te verhuizen en uiteindelijk terug te keren naar de nieuwbouw. Zij krijgen dan een nieuwe, comfortabele, levensloopbestendige huurwoning.

Naast bewoners die terugkeren in de nieuwbouw aan de Wilhelminastraat, komen er  ook bewoners wonen die doorstromen vanuit een te slopen complex aan de Schepersweg in Breukelen. Deze bewoners wonen nu in verouderde flatjes aan het kanaal. Voor deze 15 flatwoningen bereiden we de nieuwbouw van 57 appartementen voor. Ook weer een mooi voorbeeld van verdichting.”

Samenwerken met de gemeente en bewoners

Mark Drost: “De urgentie voor het bouwen van nieuwe woningen is groot. Een woningzoekende jongere moet nu bijvoorbeeld gemiddeld elf jaar wachten op een betaalbare huurwoning in Stichtse Vecht. Daartegenover staat de bouw van slechts acht betaalbare, sociale huurwoningen in Stichtse Vecht in de afgelopen vier jaar. Veel te weinig volgens Vecht en Omstreken! 

Naast het gebrek aan bouwlocaties hebben we in de praktijk vaak te maken met langdurige procedures en besluitvorming. Het hele proces van planvorming tot oplevering duurt gemiddeld vier tot acht jaar. We doen daarom een beroep op gemeente, raadsleden en bewoners om samen met ons te zorgen voor meer bouwlocaties en snellere procedures. Samen zorgen we voor voldoende betaalbare  huurwoningen in de dorpen van Stichtse Vecht. De nieuwbouw aan de Wilhelminastraat is daar een mooi voorbeeld van. Laten we er samen voor zorgen dat er snel meer woningen volgen.”