RTV Stichtse Vecht

Nieuwbouw ’t Kockenest in Kockengen: 24 sociale huurappartementen

Op woensdag 15 februari was er in Kockengen voor omwonenden een informatiebijeenkomst over het woningbouwplan aan de Koningin Julianaweg, Prinses Margrietweg en Koningin Wilhelminaplein. Woningstichting Vecht en Omstreken wil op deze locatie, waar tot 2017 basisschool ’t Kockenest stond, 24 sociale huurappartementen realiseren met een gezamenlijke binnentuin. (Foto gemeente Stichtse Vecht).

Voorkeursmodel is uitgewerkt

Het gaat om zowel twee- als driekamerappartementen die levensloopbestendig zijn. Een levensloopbestendige woning is een woning die geschikt is voor verschillende levensfasen. De woning is zo gebouwd dat de bewoners erin kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap. De grotere appartementen zijn ook geschikt voor mensen in een rolstoel. Tijdens de eerste participatieronde zijn 3 modellen aan omwonenden voorgelegd en hieruit is een voorkeursmodel gekozen. Dit voorkeursmodel heeft de architect verder uitgewerkt.

Tevredenheid over uitwerking

Tijdens de informatiebijeenkomst vond hierover een terugkoppeling plaats richting de omwonenden. De meeste aanwezigen waren tevreden over de verdere uitwerking en over het participatieproces tot nu toe. Een paar aanwezigen hebben hun zorgen geuit over de mogelijke schaduwwerking in de tuin, inkijk en parkeren.

Wens om haast te maken

Tijdens deze avond werd vooral duidelijk dat de behoefte aan deze woningen groot is bij de bewoners van Kockengen. De wens werd uitgesproken om haast te maken met het planproces, zodat de bouw snel kan starten.