Nieuwe aanbesteding horecafunctie ’t Kikkerfort

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving om de horecafunctie in ’t Kikkerfort eventueel zelf te exploiteren door de gemeente heeft het gemeentebestuur besloten een 2e aanbesteding in gang te zetten. Dat blijkt uit de antwoorden van de gemeente op de door raadslid Onno Tijdgat (Lokaal Liberaal) gestelde vragen.

Uit de antwoorden van de gestelde vragen blijkt dat de gemeente afziet van verder onderzoek naar het eventueel zelf exploiteren van de horecafunctie van ’t Kikkerfort en gaat voor een tweede aanbestedingsronde: ‘Er komt een nieuwe aanbesteding, echter is het goed om eerst in kaart te brengen waarop deze eerste aanbesteding niet het gewenste resultaat heeft gehad. Afhankelijk daarvan kunnen wij meer zeggen over de termijn. Wij gaan niet zelf een horecagelegenheid exploiteren.’ Het is dus nog niet duidelijk wanneer deze tweede aanbesteding in gang wordt gezet. De begeleiding bij de eerste aanbestedingsronde kostte de gemeente een investering van € 15.000,-. Om beter beslagen te ijs te komen heeft de gemeente gesproken met geïnteresseerde partijen uit de eerste aanbesteding. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op de vragen: ‘Er is met de afgehaakte geïnteresseerden gesproken. Juist in het kader van het onderzoek om een duidelijk beeld te verkrijgen waarom de aanbesteding niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Dit om een duidelijk beeld te scheppen welke aanpassingen er wellicht nodig zijn, bij een nieuwe aanbesteding.’