Nieuwe klantvriendelijke procedure voor wie een huis wil bouwen

De gemeente heeft een nieuwe werkwijze voor de behandeling van de zogenoemde vooroverlegplannen. Het levert de aanvrager sneller en meer duidelijkheid op over de mogelijkheden bij bouwplannen.

Eerst alleen algemeen onderzoek

Om te bekijken of het mogelijk was om een bouwplan uit te voeren, deed de gemeente een algemeen onderzoek op een vooroverlegplan. Hierop volgde een officiële aanvraag voor een vergunning met een volledig (juridisch) onderzoek. Soms werd een aanvraag afgekeurd, terwijl het vooroverlegplan positief was beoordeeld. Deze uitkomst was voor zowel de aanvrager als gemeente frustrerend.

Voordelen nieuwe werkwijze

De gemeente heeft nu een nieuwe werkwijze, met verschillende voordelen. Voor inwoners die plannen hebben in en om het huis, verloopt het proces sneller. Binnen 12 weken heeft de aanvrager duidelijkheid over het vooroverlegplan. Er is dan ook een zo volledig mogelijk (juridisch) onderzoek uitgevoerd, zodat een vergunning snel verleend kan worden.

Woningbouwprojecten uitgebreidere procedure

De procedure voor woningbouwprojecten verloopt in 2 stappen. Na 12 weken heeft de aanvrager duidelijkheid of het project wenselijk is. Vervolgens krijgt de ontwikkelaar de mogelijkheid om het plan verder uit te werken in weer een nieuw overlegplan. De gemeente toetst daarna de haalbaarheid van het project zo volledig mogelijk. Zo voorkomen we dat een ontwikkelaar veel moeite steekt in een onwenselijk project.

Hiermee voorbereid op Omgevingswet

Met deze nieuwe werkwijze bereidt de gemeente zich voor op de nieuwe Omgevingswet, waarin we te maken krijgen met kortere termijnen voor bouwaanvragen.


Meer nieuws