Nieuwe onderwijspijlers voor basisschool De Willibrordus

Basisschool De Willibrordus in Breukelen trapte de eerste weken van het schooljaar goed af. Zo introduceren ze nieuwe onderwijspijlers en organiseren ze leuke activiteiten voor ouder en kind.

Aangepaste onderwijspijlers

Een sterke basis met taal- en rekenonderwijs, eigenaarschap, wereldburgerschap en samen Willibrordus; dat zijn de onderwijspijlers van De Willibrordus. Ilse Stoops, directeur bij De Willibrordus, vertelt er meer over: ‘’We werken samen en zorgen voor een veilige en plezierige leeromgeving, zodat leerlingen zich cognitief, sociaal-emotioneel en creatief optimaal kunnen ontwikkelen.

We zetten in op vier pijlers: een sterke basis met taal- en rekenonderwijs, eigenaarschap, wereldburgerschap en samen Willibrordus. 


• Ilse Stoops, directeur De Willibrordus

Met jaar- en maandopeningen stimuleren we samenzijn. Daarnaast gaan we in gesprek met ouders én leerlingen, zodat zij mede-eigenaar van hun eigen leerproces zijn. Met de Kwink-methode werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en met het EDI-lesmodel betrekken we leerlingen actief bij de lessen.’’

Sfeervolle activiteiten en serieuze gesprekken

Vooral het stukje ‘samen’ is erg belangrijk voor de Willibrordus. Daarom organiseren ze regelmatig leuke en interessante activiteiten. Ilse: ‘’Tussen de zomer- en de herfstvakantie vierden we een spectaculair schoolfeest met het thema Wilde Westen. Ook bezochten onze leerlingen - traditiegetrouw - de poffertjeskraam in Breukelen en besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek. Daarnaast snijden we ook serieuze onderwerpen aan. In de Week Tegen Pesten bespraken we wat pesten is en leerden leerlingen complimenten geven. Ook zamelden we flessen in voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.’’

Sociale media en aangepaste website

Ook op sociale media is de school consistent aanwezig. ‘’Wekelijks plaatsen we posts. Schoolpositionering.nl ontwikkelde verschillende social media templates voor eenheid en herkenbaarheid. Hier zijn we erg blij mee. Daarnaast voeren zij ook verschillende wijzigingen door op onze website. Zo wordt de website nog gebruiksvriendelijker’’, aldus Ilse.