Nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Maarssen-Dorp

De gemeente Stichtse Vecht vestigt een opvanglocatie voor ongeveer 70 Oekraïense oorlogsvluchtelingen in een schoolgebouw in Maarssen-Dorp aan de Troelstrastraat. Het is de bedoeling dat de nieuwe opvanglocatie dit najaar opent. De locatie in Maarssenbroek wordt dit jaar gesloopt. De Oekraïners die daar nu wonen gaan voor een periode van 2 jaar naar de nieuwe opvanglocatie.

Opvang in lege school

Het schoolgebouw in Maarssen-Dorp komt binnenkort leeg te staan. Leerlingen van de Bolensteinschool kregen hier tijdelijk les. Zij verhuizen na de zomervakantie naar hun nieuwe school. Een aannemer maakt het straks leegstaande schoolgebouw geschikt voor opvang.

Al ruim een jaar in onze gemeente

In het schoolgebouw komen straks ongeveer 70 Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Vooral vrouwen en kinderen. De nood is hoog is en er is snel andere woonruimte nodig voor deze groep vluchtelingen. Deze mensen wonen al ruim een jaar in onze gemeente. Ze hebben veelal een baan in de omgeving en hun kinderen gaan hier naar school.

Informatie voor de buurt

We vinden het belangrijk dat de buurt rondom het schoolgebouw op tijd op de hoogte is. Daarom hebben we de buurt voor de zomervakantie geïnformeerd over de opvanglocatie. Na de zomer organiseren we een inloopavond.

Begeleiding op locatie

Voor de gemeentelijke opvanglocaties is er een gemeentelijke locatiemanager. Deze leidt de opvang in goede banen en is het eerste aanspreekpunt voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen en de buurt. Ook is er begeleiding vanuit MOmenz(vroeger Welzijn Stichtse Vecht) voor de mensen uit Oekraïne.

Meer locaties

Meer weten over gemeentelijke opvanglocaties? Bekijk onze pagina Opvang Oekraïense oorlogsvluchtelingen.


Meer nieuws