Nieuwe plannen voor woontorens Maarssenbroek

Na een participatietraject en massastudie heeft initiatiefnemer Winter Trust nieuwe plannen gemaakt voor de komst van drie nieuwe woontorens in Maarssenbroek. Het bij het begin geopperde futuristische model is daarmee definitief van de baan.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Op basis van het nieuwe bestemmingsplan is het initiatiefnemer Winter Trust aan de slag gegaan met het opzetten van een massastudie en is deze met de omgeving het gesprek aangegaan middels een participatiegroep. De gesprekken met de participatiegroep heeft tot nieuwe (ontwerp-) inzichten geleid.De variant met drie torens genoot de voorkeur van de participatiegroep.'

De komst van zorgwoningen zouden eerder op P3 worden gerealiseerd. Dat is het parkeerterrein achter de HEMA in het gebied Bisonspoor. Dat is gedurende de afgelopen periode gewijzigd: 'De 100 zorgwoningen zijn ruimtelijk niet goed inpasbaar op de P3 locatie. Hierdoor dienen circa 40 zorgwoningen toegevoegd worden bij het nieuwe woningbouwcomplex op de P2 locatie.Hierdoor verschuift een deel van de functies en bouwmassa van P3 naar de P2 locatie. Deze verschuiving leidt niet tot meer woningen in het plangebied.Deze aanpassing van het ontwerp is mogelijk in het bestemmingsplan via een binnenplanse afwijking.'

De architectuur van de nieuwe woontorens wordt als passend in het gebied gezien: 'De architectuur met ronde vormen op de hoeken, de conische plattegrond en bijzondere buitenruimten, sluit aan bij de architectonische kwaliteit van het winkelcentrum en heeft een herkenbare en hedendaagse uitstraling.' Het plan zal (moeten) worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Aanvrager zal in het kader van de formele aanvraag omgevingsvergunning het plan goed moeten motiveren door het aanleveren van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Ook het nieuwe politiekantoor krijgt een nieuwe locatie in het gebied. Het nieuwe kantoor zal op de huidige locatie van het tankstation / garage worden gebouwd. Op de locatie van het huidige politiebureau zal ook een nieuwe woontoren worden gerealiseerd. Met de woningnood in het achterhoofd wordt de uitbreiding van de wijk met de nodige woningen toegejuicht.