Nieuwe projectleider voor project fietsstraat Zandpad

Onlangs heeft raadslid Ronald van Liemdt van Lokaal Liberaal vragen gesteld over de voortgang van het project fietsstraat aan het Zandpad. Uit de antwoorden blijkt dat de gemeente een nieuwe projectleider heeft aangetrokken en dat in het eerste kwartaal van 2022 meer informatie over de planning valt te verwachten. 

In ieder geval wordt de aanleg van de fietsstraat niet gecombineerd met de vervanging van de Vechtbruggen. Gemeente Stichtse Vecht in antwoord op door Lokaal Liberaal gestelde vragen: 'De Vechtbrug in Breukelen wordt Q1-2022 vervangen. Het is niet realistisch om voor die tijd nog iets aan het Zandpad te doen gezien de benodigde voorbereidende werkzaamheden. De Vechtbrug bij Nieuwersluis wordt conform informatie van Waternet waarschijnlijk in 2023 aangepakt.'

De gemeente heeft voor het project een nieuwe projectleider aangetrokken: 'Er is een nieuwe projectleider aangetrokken voor het Zandpad en hij werkt op dit moment aan de startnotie inclusief bijbehorende tijdsplanning voor het Zandpad. De realisatie van het Zandpad maken we niet afhankelijk van de Vechtbrug bij Nieuwersluis maar beide projecten beïnvloeden elkaar wel. In de tijdsplanning zal de relatie tussen beide projecten inzichtelijk worden gemaakt.'

Ook de financiën zijn nog geen uitgemaakte zaak. Zo blijkt uit de antwoorden op door raadslid R. van Liempdt gestelde vragen dat nog onbekend is in hoeverre de Provincie een financiële bijdrage zal verlenen: 'In totaal is € 750.000 gereserveerd voor de aanpassing van het Zandpad. Op dit moment is nog onbekend wat het totaal benodigd budget voor het Zandpad is. Van deze € 750.000 hebben wij € 100.000 gereserveerd als voorbereidingsbudget. Daarnaast is € 650.000 gestort in een kapitaaldekkingsreserve ter dekking van de aanpassingen van het Zandpad. Naast de beschikbare € 650.000 gaan we nog een subsidie aanvragen bij de Provincie als cofinanciering. Onbekend nog is of er subsidie beschikbaar is vanuit de Provincie.'

De gemeente gaat pas actief informeren als er meer informatie beschikbaar is: 'Af en toe worden we door inwoners benaderd over het project. We informeren deze inwoners over de laatste stand van zaken. We communiceren op dit moment niet actief naar inwoners. Dat pakken we op, op het moment dat we meer concrete informatie hebben,' aldus de gemeente Stichtse Vecht.