RTV Stichtse Vecht

Nieuwe tentoonstelling Vechtstreekmuseum “Kastelen in de Vechtstreek”

Vanaf 25 februari tot en met 10 september worden bezoekers van het Vechtstreekmuseum een nieuwe tentoonstelling aangeboden. 'Kastelen in de Vechtstreek' vertelt de geschiedenis van alle ooit bestaande kastelen in de Vechtstreek. 

In deze tentoonstelling wordt ingegaan op de geschiedenis van alle ooit bestaande kastelen in de Vechtstreek. Kastelen hebben na 1200 een grote rol gespeeld in de Vechtstreek en zijn ook nu nog steeds beeldbepalend. Oorspronkelijk waren kastelen gebouwd als verdedigingsgebouw in de middeleeuwen. In die tijd waren er vele conflicten tussen de gebieden aan weerszijden van de rivier en werden oorlogen gevoerd tussen graven van Holland en de bisdommen. Op diverse tekeningen in de tentoonstelling is aangegeven hoe de bouw was en welke specifieke kenmerken er waren.  Met etsen en gravures kan de bezoeker zich een beeld vormen van de ontwikkelingen en verbouwingen die kastelen in de loop der eeuwen hebben doorgemaakt. Nadat de functie als verdedigings bouwwerk verdween kwam de nadruk te liggen op bewoning en het comfort van een buitenplaats.

In de loop der eeuwen zijn de meeste kastelen verdwenen door verwoesting, verval, en geldgebrek. Het rampjaar 1672/1673 heeft hierbij ook een grote rol gespeeld. Op een lichtjeskaart en een videodisplay kan men zien wat er wanneer verdwenen is. Tegenwoordig zijn er nog 9 kastelen over in de Vechtstreek, die ieder een eigen functie hebben. In een aparte zaal wordt de verandering “van toen naar nu” middels panelen van al deze kastelen getoond. Als omlijsting diverse collectiestukken die de ontwikkelingen in de geschiedenis ondersteunen. Op elk paneel een rubriek met “wist u dat…” met minder bekende weetjes.

Op dit moment zijn er vier kastelen ingericht als museum: Muiderslot, Kasteel Loenersloot, Slot Zuylen en Kasteel Sypesteyn. Nyenrode is een Business Universiteit en Kasteel Nederhorst wordt ontwikkeld voor een nieuwe bestemming De overige worden bewoond door de eigenaren, Ridderhofstad Gunterstein, Oudaen, Bolenstein. In de filmzaal kan men een viertal filmpjes zien van de diverse kastelen.