Nieuwe verkeersinstallaties voor kruispunten Burgemeester Waverijnweg

In de commissie Fysiek Domein gaat de politiek in gesprek over het voorstel van het college van B&W om de twee kruispunten aan de Burgemeester Waverijnweg te voorzien van een nieuwe verkeersinstallatie. Er komen geen rotondes. (Archieffoto Robbert Oelp).

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Na meerdere studies en adviezen heeft het college besloten om de 2 kruispunten aan de Burgemeester Waverijnweg niet te vervangen door rotondes, maar te voorzien van nieuwe verkeersregelinstallaties (VRI's) en het optimaliseren van de verkeersregeling en kruispuntinrichting. De huidige VRI’s zijn zwaar verouderd, vallen regelmatig uit en moeten als afgeschreven worden beschouwd.’

Om een totaaloverzicht te krijgen van de nieuwe situatie heeft een extern bureau de opdracht gekregen een aantal scenario’s uit te werken van het totale traject. Hierdoor zijn doorlooptijden en kosten inzichtelijk gemaakt. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Na overweging van de voor- en nadelen van alle opties stelt het college voor te kiezen voor scenario 1: reguliere aanbesteding nieuwe VRI’s, ter vervanging van de huidige verouderde VRI’s.’

De huidige installaties zijn zwaar verouderd en vallen met enige regelmaat uit. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Gemeente Stichtse Vecht: ‘We hebben op dit moment afspraken gemaakt met een onderhoudsbedrijf die op korte termijn kan inspringen als de VRI’s uitvallen.’ Op 30 november buigt de politiek zich over het voorstel van de gemeente. Naar verwachting zal de raad tijdens de raadsvergadering van 21 december aanstaande een definitief besluit daar over nemen.