Nieuwe zorgpartner voor Stichtse Vecht

Vanaf 1 januari  2022 biedt samenwerkingsverband Timon-Incluzio de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams aan in gemeente Stichtse Vecht. Dat is de uitkomst van een dialooggerichte aanbesteding door gemeente Stichtse Vecht.

Samenwerkingsverband Timon-Incluzio is een samenwerking van verschillende organisaties met elk hun eigen expertise. De huidige overeenkomsten met zorgaanbieders voor jeugdhulp en Wmo-begeleiding lopen af op 1 januari 2022. Daarom heeft gemeente Stichtse Vecht deze hulp en ondersteuning opnieuw ingekocht. De gemeente koopt met het nieuwe zorgcontract ook meteen de ondersteuning vanuit  de wijkteams in. Wethouder Hetty Veneklaas: “De wijkteams kunnen zelf direct zorg en ondersteuning bieden. Als dat nodig is schakelen ze een andere zorgexpertise in. Laagdrempelig, op maat en dichtbij huis”.

 Inwoners blijven verzekerd van zorg 
Iedereen die nu gebruik maakt van jeugdhulp of Wmo-begeleiding, houdt in elk geval zorg. Het kan wel zijn dat een inwoner met zorg of ondersteuning na 1 januari 2022 een andere hulpverlener krijgt omdat de gemeente een contract afsluit met het samenwerkingsverband Timon-Incluzio. Daarom gaan de huidige hulpverlener, het samenwerkingsverband Timon-Incluzio in gesprek met deze inwoners over wat er mogelijk voor hen verandert. De huidige hulpverlener en samenwerkingsverband Timon-Incluzio gaan ruim voor 1 januari 2022 in gesprek met deze inwoners over de verandering. Inwoners met zorg of ondersteuning krijgen hierover na de zomer meer informatie. De gemeente, de huidige hulpverlener en de nieuwe zorgaanbieder Timon-Incluzio zorgen er samen voor dat de verandering zo min mogelijk hinder geeft voor de inwoners. Wilt u meer weten kijk dan op www.stichtsevecht.nl/inkoop.