Niftarlake College ontwerpt buitenruimte nieuwbouw Schepersweg Breukelen

De leerlingen van het Niftarlake College, die het vak Onderzoeken en Ontwerpen volgen, hebben in groepjes nagedacht over een mogelijke nieuwe invulling van de openbare ruimte bij de nieuwbouw aan de Schepersweg in Breukelen. Woningstichting Vecht en Omstreken wil drie appartementengebouwen aan de Schepersweg in Breukelen vervangen. De nieuwe appartementengebouwen hebben elk 19 levensloopbestendige woningen die voldoen aan de (duurzaamheids)eisen van deze tijd. 

Ontmoetingsruimte voor de buurtbewoners

Ook de openbare ruimte wordt aangepakt. Elk appartementengebouw krijgt een gezamenlijk te gebruiken binnentuin. In de bestaande parkeerhoven komen extra parkeerplaatsen en het daar aanwezige groen krijgt een facelift. Op deze manier ontstaat een aantrekkelijke openbare ontmoetingsruimte voor de buurtbewoners met aandacht voor natuur, klimaatveranderingen en spelen.

Ontwerpen zijn gepresenteerd aan wethouder

Vanuit de gemeente hebben de leerlingen de opdracht gekregen een fijne en duurzame ontmoetingsplek te ontwerpen voor de buurtbewoners. Voordat ze aan de slag zijn gegaan hebben ze een bezoek gebracht aan het gebied om zich een duidelijk beeld te vormen van de omgeving. Afgelopen week heeft wethouder Wonen Frank van Liempdt de ontwerpen van de leerlingen mogen bewonderen. 

‘Verfrissende kijk van jongeren’

Frank van Liempdt: “Ik ben echt onder de indruk wat de leerlingen hebben laten zien. De ontwerpen zijn heel doordacht en met zorg gemaakt. Het enthousiasme waarmee de leerlingen hun ontwerpen aan mij hebben gepresenteerd vond ik erg leuk. Ik vind het belangrijk jongeren meer te betrekken bij dit soort opgaven. Zij kijken vaak op een andere manier naar dingen en dat is heel verfrissend.”

Ook bewoners krijgen nog inspraak

De ontwerpen van de leerlingen worden meegegeven aan de architect die met een definitief ontwerp zal komen. Wellicht zitten er goede ideeën bij die gebruikt kunnen worden. De bewoners krijgen ook nog de kans om mee te praten over de nieuwe inrichting. Het wordt per slot van rekening hun ontmoetingsplek.

Bouw start medio 2023

Voor de bewoners was er een extra informatiebijeenkomst van woningstichting Vecht en Omstreken over de woningbouwplannen en de procedure die hiervoor gevolgd wordt. Naar verwachting liggen het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning eind dit jaar ter inzage voor zienswijzen. Als alles voorspoedig verloopt kan medio 2023 de bouw van start.