Nigtevechter Benjamin Boomsma is de nieuwe kinderburgemeester van Stichtse Vecht

Op dinsdag 27 juni is Benjamin Boomsma (11) uit Nigtevecht geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van Stichtse Vecht. Hij gaat zich een jaar lang bezighouden met onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen in Stichtse Vecht. Dat betekent dat hij af en toe met burgemeester Ap Reinders en de wethouders naar activiteiten of officiële gelegenheden gaat.

De installatie

Bij de installatie zaten Benjamin en Elis naast elkaar in de raadzaal in Breukelen. Burgemeester Ap Reinders gaf een terugblik op het afgelopen jaar. Daarna kreeg Elis het woord en vertelde ze over haar jaar als kinderburgemeester en wat zij het meest bijzonder vond. Elis bedankte de burgemeester, wethouders en alle betrokkenen met wie ze het afgelopen jaar heeft samengewerkt.

De belofte

Burgemeester Ap Reinders sprak Benjamin Boomsma als nieuwe kinderburgemeester toe. Daarna volgde het officiële moment: de belofte.

Benjamin beloofde dat hij zich aankomend jaar als kinderburgemeester gaat inzetten voor alle kinderen in Stichtse Vecht. Elis mocht haar kinderambtsketen voor de laatste keer af doen en bij Benjamin om zijn schouders hangen. Benjamin is daarmee officieel de nieuwe kinderburgemeester.

Woordje kinderburgemeester

Met de kinderambtsketen om mocht Benjamin als nieuwe kinderburgemeester zijn woord richten tot de raad en andere aanwezigen. Zo vertelde hij dat hij 11 jaar oud is, in Nigtevecht woont en dat hij naar de basisschool De Verbinding gaat.

Benjamin Boomsma: ‘Ik ben heel blij dat ik de nieuwe kinderburgemeester mag zijn. Ik vind het milieu, de insecten en vlinders belangrijke onderwerpen. Ook wil ik er zijn voor alle kinderen uit alle kernen in Stichtse Vecht. Dit is mijn kans om een steentje bij te dragen.’

Vragen voor de kinderburgemeester

Heb je vragen over of voor kinderburgemeester Benjamin of wil je hem ergens bij betrekken? Mail dan naar kinderburgemeester@stichtsevecht.nl.


Meer nieuws