Nigtevechtse kinderen gestart op nieuwe school

In Nigtevecht zit de zomervakantie erop en gaan de kinderen weer naar school. Bijzonder, want na de fusie van de Flambouw en de Tweemaster in Christelijke basisschool de Verbinding heeft Nigtevecht nog maar één basisschool.

‘Er zijn geen andere opties,’ vertelde directeur Mirjam Schweppe eerder aan RTV Stichtse Vecht. Met een akkoord van het college van B&W en de gemeenteraad van Stichtse Vecht over de voorgenomen samenvoeging, was de fusie per 1 augustus 2021 officieel een feit.

Omdat de twee voormalige scholen al vanuit hetzelfde gebouw opereerden en zelfs al diverse activiteiten samen deden, verliep de fusie voor leerkrachten, ouders en leerlingen voorspoedig. Met het plaatsen van puzzelstukjes op een puzzelframe werd het nieuwe logo van de school op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar zichtbaar. Wethouder Veneklaas kreeg de eer het laatste puzzelstukje te plaatsen. Daarmee was ook in de praktijk de fusie officieel een feit. 


De Verbinding telt 170 leerlingen en acht klassen en valt onder Vechtstreek en Venen, de stichting die nog vijftien andere basisscholen in en om Stichtse Vecht heeft. De Verbinding profileert zich als wetenschap & techniek-school en er is speciale aandacht voor cultuur. Het team van leerkrachten bestaat uit twintig professionals met ieder hun eigen expertise, waar volop gebruik van wordt gemaakt.

De school heeft kleine klassen waarin aandacht is voor ieder kind. “Ieder kind moet zich thuis kunnen voelen op deze school en de aandacht krijgen die het verdient”, aldus directeur Mirjam Schweppe van de Verbinding. “De schoolleiding denkt dat te kunnen realiseren door de hoge betrokkenheid van ouders, de enorme inzet van het team en onze stichting, die steeds weer in mogelijkheden denkt.”