Nog meer sociale huurwoningen staatsliedenbuurt Maarssen rijp voor sloop

Foto's: Arjan Kroon

Woningcorporatie Portaal heeft de bewoners aan de van Hogendorpstraat, Kemperstraat en Schimmelpenninckstraat in Maarssen-dorp gemeld dat er voor de huisnummers 1 t/m 14 in deze drie straten sloopvergunning aangevraagd gaat worden. Daarmee is dit het tweede sloopproject in de staatsliedenbuurt in Maarssen. 

Sloop

Kregen de bewoners aan de Kuyperstraat, Troelstrastraat en Schaepmanstraat al eerder het bericht dat de woningen in beheer van Portaal gesloopt gaan worden is nu ook dit bericht binnengekomen voor de twee hoog appartementen in deze buurt. Door sommige de Atlantische buurt genoemd voor de wat oudere inwoner gewoon 'staatsliedenbuurt'. De impact bij de bewoners is groot. Eén van de bewoners (naam bekend bij redactie) geeft aan: "we zitten hier met oude mensen, ik ben ook al 79 maar er zijn er van boven de 80, die hopen maar dat ze voor die tijd zijn gaan hemelen'. Ook de woordvoerder van Portaal laat weten: 'wij zagen op de bewonersbijeenkomst hoe groot de schok was onder de bewoners en realiseren ons dat het echt wel iets is als je al zo op leeftijd bent en dan je huis uit moet naar een andere woning. We gaan dan ook met een goed sociaal plan komen en natuurlijk hele goede  begeleiding in het proces'. 

Planning

De sloop van de sociale woningen aan de van Hogendorpstraat, Kemperstraat en Schimmelpenninckstraat staat voor 2026 in het agenda. Of dit haalbaar is hangt af van de sloop van de flatwoningen want die gaan eerst aangepakt worden. Voor alle bewoners geldt de verhuisvergoeding en de urgentie op een andere woning.