Non-actieve gemeentesecretaris vertrekt bij Stichtse Vecht

De in juni 2022 op non-actief gezette gemeentesecretaris vertrekt per 1 oktober officieel bij Stichtse Vecht: ‘Gemeente Stichtse Vecht en Frank Halsema hebben in goed overleg afspraken gemaakt over de formele beëindiging van het dienstverband. Frank Halsema treedt met ingang van 1 oktober a.s. bij gemeente Stichtse Vecht uit dienst.’

Martin Rommers die de taken van Halsema waarnam zal deze functie bekleden tot 1 mei 2023. De gemeente Stichtse Vecht gaat op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris per mei 2023: ‘Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om Martin Rommers met ingang van 1 oktober a.s. te benoemen tot waarnemend gemeentesecretaris. Sinds 21 juni jongstleden worden de werkzaamheden van de gemeentesecretaris reeds waargenomen door loco-gemeentesecretaris Martin Rommers als gevolg van het vertrek van Frank Halsema.

De formele besluitvorming hiervoor is thans in voorbereiding. De ondernemingsraad is geïnformeerd over het voornemen van het college om Martin Rommers tot 1 mei 2023 tijdelijk te benoemen tot waarnemend gemeentesecretaris.’ In oktober zal de procedure voor het werven van een nieuwe gemeentesecretaris worden opgestart.


Meer nieuws