Omwonenden verontrust over ontwikkelplannen Plesmanpromenade

De eigenaar van het winkelcentrum Plesmanpromenade in Maarssen-Dorp wil verbouwen en aanpassingen doorvoeren, noodzakelijk volgens de eigenaar. Omwonenden zijn echter verontrust over de plannen en zijn onlangs een online petitie gestart met als doel de ontwikkelingen een halt toe te roepen.

Invulling winkelgebied

De plannen hebben invloed op de branchering van het winkelgebied. Zo zullen bijvoorbeeld in de nieuwe situatie de slijterij en de Zeeman verdwijnen. Daarentegen gaat de Aldi zich in het winkelgebied vestigen en blijven Etos en Beter Horen. Alwin Krijnen, portfoliomanager bij Segesta (eigenaar) in een reactie: 'We zijn op zoek gegaan naar continuïteit om leegstand op de lange termijn te voorkomen. Met de komst van een Aldi-supermarkt kiezen we voor die continuïteit en een extra trekker. Daar profiteren ook de andere winkeliers van.' De komst van de Aldi maakt het de eigenaar mogelijk om het winkelcentrum grootschalig te vernieuwen.

Visaul van de vernieuwde Plesmanpromenade bij doorgang van de plannen

Aanleiding van de plannen

De ontwikkeling van de plannen begon met het vertrek van de apotheek naar het gezondheidscentrum de Merenhoef enkele jaren geleden. Dit vertrek zorgde voor leegstand die ingevuld moest worden. Alwin Krijnen namens de eigenaar: 'We hadden ideeën voor invulling van het gebied, maar ons wensenlijstje kon niet worden ingevuld zoals we dat voor ogen hadden. Er was zeker aanbod, maar dat was niet in lijn met onze visie voor het 'boodschappencentrum' in Maarssen-Dorp.’

Parkeerproblematiek

De parkeersituatie is niet het sterkste punt van het winkelgebied. De eigenaar wil naast de aanpassingen aan het winkelgebied, de parkeersituatie verbeteren. Aan de voorzijde is de eigenaar van het winkelcentrum voorstander van de komst van een blauwe zone waar ook gehandhaafd zal moeten worden. Als dat niet lukt, wordt gekeken naar een alternatief in de vorm van een toegangscontrolesysteem. Aan de achterzijde van het pand worden er extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Zo worden de garageboxen gesloopt en zullen er in totaal aan de achterzijde 80 openbare parkeerplaatsen komen. 

Zorgen bij omwonenden

Met name de komst van meer parkeerplaatsen aan de achterzijde, zorgt voor onrust onder omwonenden. Zij vrezen extra overlast zoals meer geluidsoverlast, uitstoot, verkeersproblemen en parkeerproblemen. Onlangs zijn zij een online petitie gestart, die op dit moment 438 keer is ondertekend. Met de petitie willen de ondertekenaars dat de gemeente de vergunning niet verstrekt. De gemeente Stichtse Vecht in een reactie: 'Het projectgebied Plesmanpromenade is privé-eigendom en heeft de bestemming detailhandel. Hier zijn zowel wonen als winkels toegestaan, inclusief de bijbehorende parkeergelegenheid. Het terrein aan de achterzijde heeft de bestemming verkeer, waaronder parkeren valt.'

Visal van de situatie aan de achterzijde bij doorgang van de plannen

Gemeente onderzoekt verkeersaspect

De gemeente geeft aan dat de vergunning nog niet is verstrekt: 'De vergunning is nog niet afgegeven, dus er is nog geen toestemming verleend voor de uitvoering. De vergunningaanvraag wordt momenteel behandeld door de gemeente; het aspect parkeren maakt deel uit van de toetsing.'

Visal van de situatie aan de achterzijde bij doorgang van de plannen

Vooral de nieuwe openbare parkeerplaatsen en de verkeerswijzigingen zijn onderwerp van gesprek. De openbare weg aan de achterzijde wordt momenteel als autoluw beschouwd. Door de nieuwe plannen zal deze veel meer als openbare weg gaan dienen, en omwonenden vrezen ongewenste overlast. Het gemeentebestuur moet zich nog buigen over de verkeersaanpassingen: ‘We zijn mogelijke verkeersmaatregelen nog aan het onderzoeken en zijn ook nog in gesprek met de ontwikkelaar/eigenaar over de verkeersafwikkeling. Het is nog niet aan te geven wanneer het college zich over de plannen buigt’, aldus een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht. De ontwikkelaar hoopt halverwege het komende jaar te starten met de werkzaamheden. Oplevering zou in het meest gunstigste scenario eind 2024, begin 2025 plaatsvinden. De indieners van de petitie zien liever de plannen niet zover komen.