Onderzoek naar uitbreiding aantal gemeenteraadsleden

Het kabinet laat een onderzoek uitvoeren of het aantal gemeenteraadsleden nog wel past bij de huidige taken en opgaven van gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil nu onderzoeken of een uitbreiding van het aantal raadsleden de werkdruk van raadsleden kan verminderen. Op gemeenteniveau zijn er de afgelopen jaren veel taken bijgekomen. Het extra werk leidt tot een hogere werkdruk zoals die door gemeenteraadsleden in algemene zin wordt ervaren. 

Robbert Oelp

Archieffoto raad gemeente Stichtse Vecht voor gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022

Raadsvergoeding

Eén van de meningen is om van het raadswerk een fulltime baan te maken. Raadsleden krijgen in Nederland een bruto vergoeding voor hun werk. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de grootte van een gemeente. Stichtse Vecht telt circa 65.771 inwoners en daarmee is de maandelijkse vergoeding € 1.668,76 volgens de website van de Nederlandse vereniging van Raadsleden. Het raadswerk wordt in algemeenheid naast een baan of bedrijf uitgevoerd. De Belastingdienst beschouwt de vergoeding die je als raadslid ontvangt, als inkomen. Een raadslid is gemiddeld tussen de 16 en de 20 uur per week kwijt.  

Aantal raadsleden

Het kabinet laat onderzoeken of het aantal gemeenteraadsleden nog wel past bij de huidige taken en opgaven van gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) reageert daarmee op de hoge werkdruk die gemeenteraadsleden ervaren. Stichtse Vecht kent op dit moment 33 raadszetel die verdeeld worden over 13 partijen waarvan 6 partijen 1-zetel hebben.  In het onderzoek wordt ook gekeken naar het maximum aantal wethouders. Het aantal wethouders dat vroegtijdig stopt vanwege de werkdruk is voor het ministerie ook een ‘aandachtspunt’. De bedoeling is dat de conclusies medio 2024 openbaar worden. In maart van 2026 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden