RTV Stichtse Vecht

Onderzoek naar visstand watergangen Wijkpark Maarssenbroek

Op 6 en 7 december 2022 vond een visserijkundig onderzoek plaats in het Wijkpark Maarssenbroek. Doelstelling ervan is om inzicht te krijgen in de visstand van de watergangen in het wijkpark. Het eindverslag wordt 1 april 2023 verwacht. In tussentijd wordt samengewerkt tussen wijkpark, wethouder van Liempdt en leden van de visvereniging HSV Maarssen.

Het visserijkundig onderzoek is een vervolg op een eerder ingezet beleid om de waterkwaliteit te verbeteren. Wijkpark Maarssenbroek in haar nieuwsbrief:

  • Als eerste stap zijn alle wateren in Maarssenbroek en dus ook in het wijkpark gebaggerd.
  • Als tweede stap is er een maaibeleid ontwikkeld om de waterplanten in toom te houden en hierbij het waterleven niet te veel te verstoren. 
  • Als derde stap is nu het visserijkundig onderzoek gedaan. Het eindverslag hiervan wordt voor 1 april verwacht.

Wijkpark Maarssenbroek in haar nieuwsbrief: 'Verder is er gesproken over de waterscheidingen. Deze moeten de schone kwel en regenwater van het wijkpark gescheiden houden van het water in de singels van Maarssenbroek, dat vermengd is met het water van het Amsterdam-Rijnkanaal. Uitgezocht gaat worden of deze waterscheidingen wel aan hun doel beantwoorden. Verder wordt er gekeken naar de bevisbaarheid van de wateren. Of de vissteigers goed bereikbaar zijn en het water nabij de steiger vrij van takken en ander ongerief. Waar een groot hoogteverschil is tussen het pad en de steiger, gaat het pad opgehoogd worden. Ook de overgangen bij de bruggen in het park worden gecontroleerd op verzakkingen. De visvereniging wil graag een visactiviteit organiseren voor de jeugd.