Ongekende spanning op de arbeidsmarkt

Een verdere groei van het aantal vacatures samen met een dalende werkloosheid leidden in het derde kwartaal van 2021 tot een nog grotere spanning op de arbeidsmarkt. 

Tegenover elke 100 werklozen stonden 126 vacatures. CBS: 'Het aantal banen nam toe met 162 duizenden en kwam voor het eerst boven de 11 miljoen uit.'