Ontmoetingsochtenden in de Verrijzeniskerk Maarssenbroek

In de Verrijzeniskerk komen al sinds jaar en dag 65+ers samenop de woensdagochtend. Deze ochtenden staan in het teken vanontmoeting. Onze groep is op zoek naar senioren die het leuk vinden om anderen te ontmoeten.

Bent u diegene, dan bent u welkom opwoensdagochtend in de Verrijzeniskerk in Reigerskamp (tegenover deLidl). De ochtenden starten om 10.00 uur, duren tot ca. 12.00 uur. Deeerste woensdag van het nieuwe seizoen is woensdag 7 september.

De verdeling elke maand is als volgt:
1e woensdag van de maand thema-ochtend
2e woensdag van de maand klaverjassen/rummikub/spelletje
3e woensdag van de maand viering en ontmoeting
4e woensdag van de maand creatief/spelletje en ontmoeting

ndien u niet zelfstandig naar de Verrijzeniskerk kunt komen, is de activiteiten bus Maarssen een optie. Informatie over de activiteitenbus treft u aan op www.welzijnstichtsevecht.nl/activiteitenbus-maarssen of u belt met 0346 -290715 

Als u informatie wilt of u wilt zich aanmelden, kunt u bellen met Bernadette Paardekooper: 06-12965092 of Marlies de Meij : 0346-561335 Als u vragen heeft over het klaverjassen kunt u bellen met Anneke Smit: 0651732798. Verrijzeniskerk  Reigerskamp 611 | 3607 JK Maarssen