RTV Stichtse Vecht

Ontwerpbestemmingsplan ’t Kockenest ter inzage

Woningstichting Vecht en Omstreken wil een woonlocatie realiseren bestaande uit twee appartementencomplexen van 2 en 3 bouwlagen met in totaal 25 levensloopbestendige sociale huurwoningen met gezamenlijke binnentuin. Zij hebben samen met bewoners uit Kockengen vanuit een bottom-up proces een plan geformuleerd. Inmiddels is er een ontwerpbestemmingsplan gerealiseerd dat ter inzage ligt. Na dit proces zal het plan aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht worden aangeboden. 

Het perceel op de kruising van de Prinses Margrietweg en de Koningin Julianaweg te Kockengen is gelegen in het geldende bestemmingsplan “Kockengen” en heeft daarin een maatschappelijke bestemming. Het bestemmingsplan was voorheen in gebruik als school. In 2017 is deze school gesloopt en sindsdien bestaat het perceel uit gazon.

De plannen zijn inmiddels uitgewerkt in een bestemmingsplan. Eerst is het voorontwerp ontwerpbestemmingsplan ter beoordeling voorgelegd aan de vooroverlegpartners. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu tot en met 28 december 2023 ter inzage. Na afloop van de zienswijzenperiode zal het plan, met inachtneming van de eventueel ingediende zienswijzen, ter besluitvorming aan u worden voorgelegd.