Ontwikkelaar woningbouw politiekantoor Maarssenbroek wil verder de hoogte in

Tijdens de informatieve commissie op dinsdag 23 mei werd de politiek door ontwikkelaar WinterTrust bijgepraat over de ontwikkelingen en ideeën voor de woningbouwplannen op de huidige locatie van het Maarssenbroekse politiekantoor. Het huidige politiekantoor wordt in de toekomst verplaatst naar de huidige locatie van het tankstation en garagebedrijf.

Geen domme doos maar gebouwen met een uitstraling

• Betrokken architect namens WinterTrust

Vernieuwde ideeën

De ontwikkelaar en gemeente hebben de afgelopen periode overlegd over de ideeën en plannen van woningbouw op de huidige locatie van het Maarssenbroekse politiekantoor. Mede gezien de huidige woningopgave en veranderde inzichten is het idee geopperd om verder te hoogte in te gaan om op deze specifieke locatie meer woningen te kunnen realiseren. Waren binnen de huidige kaders circa 266 woningen gepland. Met een verandering van het plan kan dit verhoogd worden tot 320 woningen waarvan 30 % sociale huur. Daarvoor moet echter wel de hoogte in worden gegaan en is in de toekomst een bestemmingsplan wijziging noodzakelijk. 

Massastudie

In de massastudie die aan de politiek werd gepresenteerd, ging het daarbij om een nieuwe variant die - door te spelen met verschillen in hoogte - luchtiger oogt. In de massastudie gaat het daarbij om drie verschillende gebouwen met drie verschillende hoogtes: 32,4 meter 47,4 meter en 65,4 meter.  De illustraties betreffen een massastudie. Een massastudie geeft inzicht in de mogelijkheden van de uitvoerbaarheid van een project. De studie geeft vooral de ruimtelijke en visuele gevolgen weer voor een locatie, zonder dat er al op detailniveau een ontwerp wordt gemaakt. Van een schetsonderwerp is dan ook geen sprake. Met het tonen van de massastudie wordt de politiek in een vroegtijdig stadium meegenomen in de ideeën met als doel op termijn een 'goedkeuring' daarvoor te mogen ontvangen. 

Inwoners betrekken

Dat verder gedacht wordt om de hoogte in te gaan is geen verrassing. Waar je flink wil bouwen, daar moet je de hoogte in om meer en voldoende woningen te realiseren. Echter wordt hoogbouw bij veel inwoners als een 'no go' gezien, terwijl dat architectonisch gezien vaak leidt tot meer mogelijkheden.

Vanuit commissieleden van D66 en Samen Stichtse Vecht kwam dan ook het verzoek om de inwoners snel te informeren en mee te nemen in de ideeën en plannen. Dit ter voorkoming van ruis en onjuiste verhalen. GroenLinks fractievoorzitter Marja van Gaalen uitte haar zorgen over de impact voor de omgeving en met name de invloed van schaduwvorming veroorzaakt door de nieuwe woningen. Volgens de betrokken architect is in de zonnestudie daar uitvoerig onderzoek naar gedaan en is de ligging van het nieuwbouwgebied zeer gunstig; het heeft namelijk geen enkele invloed op de schaduwvorming naar de omliggende wijken en woningen.

De gehouden presentie is terug te zien op de website van de gemeente Stichtse Vecht.