Onvoldoende draagvlak voor ondernemersfonds Stichtse Vecht

Op 3 november 2020 stelde de raad de toekomstvisie bedrijventerreinen vast en het advies om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van een ondernemersfonds. Uit onderzoek blijkt nu dat er onvoldoende draagvlak voor is; er komt geen ondernemersfonds in Stichtse Vecht. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'Op 3 november 2020 stelde de raad de toekomstvisie bedrijventerreinen vast en het advies om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van een ondernemersfonds. Hiermee is in mei 2022 een start gemaakt, als gevolg van capaciteitsproblemen. Het onderzoek was gestart vanuit de gedachte dat de gemeente maar ook de ondernemers en vastgoedeigenaren gebaat zijn bij een zo goed mogelijk vestigingsklimaat met een hoge organisatiegraad. Een ondernemersfonds of soortgelijke regeling, zoals een BIZ, levert hier een bijdrage aan. Bij een ondernemersfonds betalen de eigenaren en gebruikers van alle niet-woningen in de hele gemeente een opslag op de onroerendzaakbelasting (ozb). De bestedingsdoeleinden zijn vrij en de gemeenteraad bepaalt of er voldoende draagvlak is.'

OVSV bood in 2020 aan om in samenwerking met de gemeente en ondernemers een inventarisatie uit te willen voeren naar de wenselijkheid van een ondernemersfonds. Echter in 2022 heeft zij na een eerste consultatie aangegeven dat binnen het bestuur zorgen bestaan over de financiële consequenties van een ondernemersfonds voor de ondernemers, zeker die met relatief veel onroerend goed in de buitengebieden. Het versnipperde karakter van de gemeente met haar diverse kernen helpt daar niet bij. Met deze opmerking werd het lastig om voldoende draagvlak aantoonbaar te maken. Het huidige economische gesternte heeft aangetoond, dat ondernemers op dit moment geen bijdrage kunnen en willen leveren aan een ondernemersfonds. Zo bleek het draagvlak voor een ondernemersbijeenkomst minimaal en ontvingen we signalen, dat ondernemers een ondernemersfonds onwenselijk vinden. Op dit moment hebben de hoge energieprijs en de inflatie hun voornaamste aandacht.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het voorstel is derhalve om het onderzoek naar een ondernemersfonds af te ronden en vast te stellen, dat er onvoldoende draagvlak voor is. Tegelijkertijd bieden we ondernemers de mogelijkheid om gebiedsgericht en op lokale schaal een BIZ op te laten richten, mits hiervoor voldoende draagvlak is. In Maarssen-dorp en ik Breukelen wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.'


Meer nieuws