Ook erfgoed Stichtse Vecht moet verduurzamen

Voor een gemeente als Stichtse Vecht met een grote rijkdom aan monumenten en historische gebouwen is het een uitdaging om het erfgoed te verduurzamen. Dat was voor Stichtse Vecht de aanleiding om met het project DU MOment des Monuments mee te doen aan de Erfgoed Deal. De Erfgoed Deal is een initiatief van het Rijk, waarbij inspirerende erfgoedprojecten die bijdragen aan de transitieopgaven in Nederland gedeeltelijk worden gefinancierd. In oktober kwam het bericht dat de aanvraag van Stichtse Vecht is goedgekeurd.

Binnen het project DU Moment des Monuments staat een aantal voorbeeldprojecten centraal. Enerzijds zijn dat particuliere woonhuismonumenten, waarvan de eigenaren enthousiast zijn om te verduurzamen. Anderzijds doet de Gemeente zelf mee door het verduurzamen van de eigen buitenplaatsen Goudestein en Boom en Bosch.

“Met het project DU MOment des Monuments ontwikkelen we een aanpak om eigenaren zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. We doen dit aan de hand van praktijkvoorbeelden waarbij we de monumenten daadwerkelijk verduurzamen” aldus wethouder Monumenten en Duurzaamheid Arjan Wisseborn. “Dit project is een uitgelezen kans. We hebben ontzettend veel erfgoed  in onze gemeente en voor eigenaren is het best lastig om de juiste maatregelen te treffen als zij willen verduurzamen. Het moet passen bij het erfgoed en kennis op dit vlak is vaak niet voor handen. Het is zaak om uit te vinden wat werkt, welke kennis nodig is en waar de expertise zich bevindt. Met de geleerde lessen kan in de komende decennia veel erfgoed worden verduurzaamd en hoeven we niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden.