Ook in Stichtse Vecht BBB de grootste partij

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten en waterschappen. Rond 02.15 uur waren de voorlopige uitslagen op partijniveau bekend. Met 5.240 stemmen werd in Stichtse Vecht het meest gekozen op BBB, gevolgd door de VVD met 4.689 stemmen, GroenLinks met 2.797 stemmen, D66 met 2.519, CDA met 2.797 en de PvdA met 2.071 stemmen. GroenLinks en de PvdA, die in de senaat één fractie gaan vormen, is na de BBB met 4.868 de 2e partij in Stichtse Vecht. 

 In de gemeente Stichtse Vecht ging 61,55% (Provinciale Staten), 63,60% (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en 50,68% (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) van de stemgerechtigden naar de stembus. In 2019 was dat voor de provincie Utrecht 60,77%. Voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht was dit 61,19% en voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden was het 51,51%.

In totaal deden 19 politieke partijen mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Utrecht. Hieronder is het voorlopig aantal stemmen per partij verzameld.

Provinciale Staten van Utrecht

 1. GROENLINKS: 2797
 2. VVD: 4689
 3. Forum voor Democratie: 661
 4. CDA: 2427
 5. D66: 2519
 6. Partij van de Arbeid (P.v.d.A): 2071
 7. ChristenUnie: 1080
 8. PVV (Partij voor de Vrijheid): 1529
 9. Partij voor de Dieren: 1238
 10. SP (Socialistische Partij): 786
 11. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 758
 12. 50PLUS: 866
 13. DENK: 224
 14. Zwarte Piet Is Zwart: 45
 15. BBB: 5240
 16. JA21: 1821
 17. Volt: 1036
 18. Belang van Nederland (BVNL): 300
 19. U26 gemeenten: 324

 • Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 30.411
 • Aantal blanco stemmen: 90
 • Aantal ongeldige stemmen: 80
 • Aantal kiezers: 30.581
 • Aantal opgeroepen kiezers: 49.684

Waterschapsverkiezingen

In totaal deden 12 politieke partijen mee aan waterschapsverkiezingen namens het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hieronder is het voorlopig aantal stemmen per partij verzameld.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

 1. VVD: 3430
 2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.): 2120
 3. Partij voor de Dieren: 1386
 4. Water Natuurlijk: 2926
 5. CDA: 1642
 6. De Groenen: 412
 7. 50PLUS: 531
 8. ChristenUnie: 935
 9. AWP voor water, klimaat en natuur: 1152
 10. Belang van Nederland (BVNL): 502
 11. BBB: 3730
 12. De Republikeinse Politieke Partij: 14

 • Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 18.780
 • Aantal blanco stemmen: 171
 • Aantal ongeldige stemmen: 51
 • Aantal kiezers: 19.002
 • Aantal opgeroepen kiezers: 29.876

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

In totaal deden 14 politieke partijen mee aan waterschapsverkiezingen namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hieronder is het voorlopig aantal stemmen per partij verzameld.

 1. Water Natuurlijk: 1483
 2. VVD: 1298
 3. Partij voor de Dieren: 902
 4. CDA: 987
 5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.): 1176
 6. AWP voor water, klimaat en natuur: 564
 7. ChristenUnie: 387
 8. Waterschap@inwonersbelangen: 304
 9. 50Plus: 366
 10. Ondernemend Water: 150
 11. De Groenen: 194
 12. Belang van Nederland (BVNL): 436
 13. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 290
 14. BBB: 2675

 • Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 11.212
 • Aantal blanco stemmen: 136
 • Aantal ongeldige stemmen: 27
 • Aantal kiezers: 11.375
 • Aantal opgeroepen kiezers: 22.444

Centraal tellen op donderdag 16 maart

De stemmen werden woensdag 15 maart, nadat om 21:00 uur de stembureaus gesloten waren, alvast op de stembureaus op partijniveau geteld. Dat noemen we decentraal tellen. Daardoor is deze voorlopige uitslag op partijniveau bekend. Donderdag 16 maart worden de stemmen nog per lijst en kandidaat geteld op een centrale locatie. Het zogenoemde centraal tellen is op donderdag 16 maart in de OVVO-hal, Sportparkweg 9 in Maarssen. Het tellen is openbaar en iedereen is welkom om te komen kijken.

Uitslagen

De processen-verbaal met de uitslagen worden gescand en vrijdagmiddag 17 maart op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen geplaatst. De uitslagen (op partijniveau en op kandidaatsniveau) worden definitief vastgesteld in een openbare zitting van het desbetreffende centraal stembureau.


Meer nieuws