RTV Stichtse Vecht

Open Dag in Dorpshuis Maarssen

Een open dag met als doel zoveel mogelijk enthousiasme te krijgen bij organisaties om gebruik te gaan maken van het splik splinter nieuwe Dorpshuis in Maarsen. Vanaf begin 2024 gaat het Dorpshuis echt open maar zaterdag 25 november was er gelegenheid om te komen kijken.

De Open dag werd georganiseerd door stichting Dorpshuis Maarssen. Veel organisaties en verenigingen presenteerde zich. Van muziek en dans tot beschilderen van gebruiksvoorwerpen, schmicken en natuurlijk een lekkere koffie. Voorzitter Annie de Boer van de stichting doet een opreop om je als vrijwilliger aan te sluiten bij eht dorpshuis. 'We richten ons op iedereen, dus niet alleen voor ouderen maar zeker ook voor jongeren en of ouders die hier elkaar treffen' aldus Annie de Boer. 

Wethouder Karin van Vliet deed de aftrap van de OPen dag en beloofde begin januari terug te komen om de echte opening van het Dorpshuis te doen.